Zonder het papieren document zullen vluchtelingen in de toekomst geen beroep meer kunnen doen op diensten, noch in aanmerking komen voor een asielprocedure. Bij de opmaak van de identiteitskaarten zal een digitaal archief opgesteld worden, waarin alle bevoegde diensten terechtkunnen. Bij de registratie van vluchtelingen in Duitsland zijn er heel wat problemen. De autoriteiten hebben geen juist beeld over hoeveel mensen het land zijn binnengekomen en waar ze zich ophouden. Er hapert ook wat bij het uitwisselen van gegevens tussen de onderlinge diensten. Asielzoekers werden deels dubbel geregistreerd of helemaal niet. Daar moet de nieuwe identiteitskaart verandering in brengen. (Belga)

Zonder het papieren document zullen vluchtelingen in de toekomst geen beroep meer kunnen doen op diensten, noch in aanmerking komen voor een asielprocedure. Bij de opmaak van de identiteitskaarten zal een digitaal archief opgesteld worden, waarin alle bevoegde diensten terechtkunnen. Bij de registratie van vluchtelingen in Duitsland zijn er heel wat problemen. De autoriteiten hebben geen juist beeld over hoeveel mensen het land zijn binnengekomen en waar ze zich ophouden. Er hapert ook wat bij het uitwisselen van gegevens tussen de onderlinge diensten. Asielzoekers werden deels dubbel geregistreerd of helemaal niet. Daar moet de nieuwe identiteitskaart verandering in brengen. (Belga)