Het loket voor de slachtoffers van terroristische daden werd na de aanslagen op 22 maart in het leven geroepen en valt onder de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders, binnen de FOD Justitie. Normaal gezien keert die commissie hulp uit aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden na een uitspraak van een rechter en als de dader insolvabel blijkt te zijn, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie. "Maar de situatie na de aanslagen vergt een speciaal systeem omdat de meeste slachtoffers dringend hulp nodig hebben. Daarom kunnen zij een verzoek indienen bij dit loket nog voor er effectief een klacht is neergelegd. Als dat wordt aanvaard, dan moeten ze niet meer wachten tot het einde van de procedure eer ze op de nodige financiële hulp kunnen rekenen." Vijf maanden na de aanslagen op de luchthaven in Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek werden 215 verzoeken ingediend. Daarvan zijn al 84 dossiers behandeld, goed voor 674.500 euro aan noodhulp. Daarnaast wil de regering het plafond voor de financiële hulp voor slachtoffers van terrorisme verdubbelen. Bovendien kunnen Belgen die in het buitenland slachtoffer worden van terrorisme, maar daar niet op dergelijke hulp kunnen rekenen, ook beroep doen op dit loket. (Belga)

Het loket voor de slachtoffers van terroristische daden werd na de aanslagen op 22 maart in het leven geroepen en valt onder de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders, binnen de FOD Justitie. Normaal gezien keert die commissie hulp uit aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden na een uitspraak van een rechter en als de dader insolvabel blijkt te zijn, zegt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie. "Maar de situatie na de aanslagen vergt een speciaal systeem omdat de meeste slachtoffers dringend hulp nodig hebben. Daarom kunnen zij een verzoek indienen bij dit loket nog voor er effectief een klacht is neergelegd. Als dat wordt aanvaard, dan moeten ze niet meer wachten tot het einde van de procedure eer ze op de nodige financiële hulp kunnen rekenen." Vijf maanden na de aanslagen op de luchthaven in Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek werden 215 verzoeken ingediend. Daarvan zijn al 84 dossiers behandeld, goed voor 674.500 euro aan noodhulp. Daarnaast wil de regering het plafond voor de financiële hulp voor slachtoffers van terrorisme verdubbelen. Bovendien kunnen Belgen die in het buitenland slachtoffer worden van terrorisme, maar daar niet op dergelijke hulp kunnen rekenen, ook beroep doen op dit loket. (Belga)