Vlaams minister van Media Sven Gatz zette eind vorig jaar een punt achter de zendtijd voor de verschillende levensbeschouwelijke verenigingen in ons land, de zogenaamde uitzendingen door derden. Het zit Peeters dwars dat eucharistievieringen van katholieken, orthodoxen, protestanten en joden nu wel nog uitgezonden worden, terwijl vrijzinnigen en moslims niet geprogrammeerd staan.

'We denken aan een aantal juridische stappen', zegt Peeters. 'Voor mij kan dat tot en met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gaan.' Hij vindt dat de VRT ingaat tegen het Vlaamse mediadecreet, dat zegt dat er geen discriminatie kan zijn tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen.

De vrijzinnigen hopen nog bondgenoten te vinden in hun strijd. Het onderwerp zal volgens Peeters komende vrijdag alvast aangesneden worden tijdens overleg in het kader van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog, waarin alle stromingen vertegenwoordigd zijn.

Reacties

Minister Gatz wil niet reageren op de juridische stappen, maar zijn woordvoerster herhaalt dat de VRT de opdracht heeft gekregen een alternatief uit te werken ter vervanging van de uitzendingen voor derden. Het is daarbij de bedoeling de verschillende strekkingen te integreren in de algemene programma's van de openbare omroep.

De VRT reageert schriftelijk dat de eucharistievieringen 'passen in een lange traditie van maatschappelijke dienstverlening voor zieken, herstellenden of mensen die minder goed te been zijn' en dat de programmering hiervan behouden blijft. 'De VRT is altijd bereid om te bekijken of nog andere bijkomende levensbeschouwelijke vieringen aan bod kunnen komen', luidt het voorts. 'Voor de VRT staat dit echter los van het verdwijnen van de uitzendingen door derden. De discussie daarover werd eerder al gevoerd en in de nieuwe beheersovereenkomst werd opgenomen dat alternatieven zullen worden voorzien door de VRT zelf.' (Belga)

Vlaams minister van Media Sven Gatz zette eind vorig jaar een punt achter de zendtijd voor de verschillende levensbeschouwelijke verenigingen in ons land, de zogenaamde uitzendingen door derden. Het zit Peeters dwars dat eucharistievieringen van katholieken, orthodoxen, protestanten en joden nu wel nog uitgezonden worden, terwijl vrijzinnigen en moslims niet geprogrammeerd staan. 'We denken aan een aantal juridische stappen', zegt Peeters. 'Voor mij kan dat tot en met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg gaan.' Hij vindt dat de VRT ingaat tegen het Vlaamse mediadecreet, dat zegt dat er geen discriminatie kan zijn tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen. De vrijzinnigen hopen nog bondgenoten te vinden in hun strijd. Het onderwerp zal volgens Peeters komende vrijdag alvast aangesneden worden tijdens overleg in het kader van de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog, waarin alle stromingen vertegenwoordigd zijn. Minister Gatz wil niet reageren op de juridische stappen, maar zijn woordvoerster herhaalt dat de VRT de opdracht heeft gekregen een alternatief uit te werken ter vervanging van de uitzendingen voor derden. Het is daarbij de bedoeling de verschillende strekkingen te integreren in de algemene programma's van de openbare omroep. De VRT reageert schriftelijk dat de eucharistievieringen 'passen in een lange traditie van maatschappelijke dienstverlening voor zieken, herstellenden of mensen die minder goed te been zijn' en dat de programmering hiervan behouden blijft. 'De VRT is altijd bereid om te bekijken of nog andere bijkomende levensbeschouwelijke vieringen aan bod kunnen komen', luidt het voorts. 'Voor de VRT staat dit echter los van het verdwijnen van de uitzendingen door derden. De discussie daarover werd eerder al gevoerd en in de nieuwe beheersovereenkomst werd opgenomen dat alternatieven zullen worden voorzien door de VRT zelf.' (Belga)