Hoewel de vaccinatiecampagne nog niet is afgelopen, wordt vanaf 1 juli een groen certificaat gebruikt (dat een jaar geldig is). Eén van de voorstellen om de pandemie te bestrijden, als aanvulling op de vaccinatiecampagne, is het voorzien van gratis PCR-testen voor jongeren of mensen "die zich nog niet konden laten vaccineren" omdat zij daartoe nog niet de gelegenheid kregen, maar dus niet voor mensen die "een vaccinatie weigerden". Unia wijst op een risico op indirecte discriminatie. "Dit verschil in behandeling op basis van "de wil om zich te laten vaccineren" roept vragen op. Want sommige mensen weigeren een vaccin omwille van hun gezondheidssituatie of overtuiging. Of omwille van een beperkte toegang tot het vaccin voor mensen in kwetsbare situaties." "In deze context zou een algemene maatregel - het voorbehouden van de gratis PCR-testen voor personen 'die zich nog niet konden laten vaccineren' - indirect groepen kunnen benadelen die door de antidiscriminatiewetgeving worden beschermd. Het zou dus om een vorm van indirecte discriminatie kunnen gaan", stelt Unia. Als het de bedoeling is de PCR-testen betalend te maken voor personen die een vaccin hebben geweigerd, dan moet het personeel van de vaccinatiecentra inzage hebben in de persoonlijke redenen voor die weigering. Of ten minste in een gegevensbank waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de weigeringen die al dan niet als legitiem worden beschouwd. "Dat soort systeem, als het al bestaat, roept ook vragen op in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of vrijheid van overtuiging", stipt Unia aan. (Belga)

Hoewel de vaccinatiecampagne nog niet is afgelopen, wordt vanaf 1 juli een groen certificaat gebruikt (dat een jaar geldig is). Eén van de voorstellen om de pandemie te bestrijden, als aanvulling op de vaccinatiecampagne, is het voorzien van gratis PCR-testen voor jongeren of mensen "die zich nog niet konden laten vaccineren" omdat zij daartoe nog niet de gelegenheid kregen, maar dus niet voor mensen die "een vaccinatie weigerden". Unia wijst op een risico op indirecte discriminatie. "Dit verschil in behandeling op basis van "de wil om zich te laten vaccineren" roept vragen op. Want sommige mensen weigeren een vaccin omwille van hun gezondheidssituatie of overtuiging. Of omwille van een beperkte toegang tot het vaccin voor mensen in kwetsbare situaties." "In deze context zou een algemene maatregel - het voorbehouden van de gratis PCR-testen voor personen 'die zich nog niet konden laten vaccineren' - indirect groepen kunnen benadelen die door de antidiscriminatiewetgeving worden beschermd. Het zou dus om een vorm van indirecte discriminatie kunnen gaan", stelt Unia. Als het de bedoeling is de PCR-testen betalend te maken voor personen die een vaccin hebben geweigerd, dan moet het personeel van de vaccinatiecentra inzage hebben in de persoonlijke redenen voor die weigering. Of ten minste in een gegevensbank waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de weigeringen die al dan niet als legitiem worden beschouwd. "Dat soort systeem, als het al bestaat, roept ook vragen op in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of vrijheid van overtuiging", stipt Unia aan. (Belga)