Unia ontving in 2016 5.619 meldingen. Dat is 23 procent meer dan in 2015. De meldingen mondden uit in 1.907 dossiers over mogelijke discriminatie, haatboodschappen of haatmisdrijven. Unia-directeur Els Keytsman nuanceert de cijfers. Volgens haar tonen ze niet aan dat er meer discriminatie is in de samenleving. "Deze cijfers geven een beeld over ons land en over de activiteiten van Unia. De toegenomen bekendheid van Unia en enkele dossiers in de media verklaren deels de algemene stijging." "Hoewel we dus niet zeggen dat de discriminatie in onze samenleving toeneemt, kunnen we wel minstens stellen dat het bewustzijn hierover toeneemt en dat de mensen discriminatie meer melden. Niettemin geven onze cijfers en tendenzen een blik op specifieke problemen waarop een structureel antwoord moet komen", zegt Keytsman. De meeste dossiers gaan over raciale discriminatie (30 procent). Daarna volgen handicap (28 procent) en religieuze overtuiging (14 procent). (Belga)

Unia ontving in 2016 5.619 meldingen. Dat is 23 procent meer dan in 2015. De meldingen mondden uit in 1.907 dossiers over mogelijke discriminatie, haatboodschappen of haatmisdrijven. Unia-directeur Els Keytsman nuanceert de cijfers. Volgens haar tonen ze niet aan dat er meer discriminatie is in de samenleving. "Deze cijfers geven een beeld over ons land en over de activiteiten van Unia. De toegenomen bekendheid van Unia en enkele dossiers in de media verklaren deels de algemene stijging." "Hoewel we dus niet zeggen dat de discriminatie in onze samenleving toeneemt, kunnen we wel minstens stellen dat het bewustzijn hierover toeneemt en dat de mensen discriminatie meer melden. Niettemin geven onze cijfers en tendenzen een blik op specifieke problemen waarop een structureel antwoord moet komen", zegt Keytsman. De meeste dossiers gaan over raciale discriminatie (30 procent). Daarna volgen handicap (28 procent) en religieuze overtuiging (14 procent). (Belga)