Het onderzoek analyseert hoe er dagelijks wordt geselecteerd en wat de praktijken zijn van de agenten die patrouilleren bij politiezone Brussel-Noord. Volgens het onderzoek zijn het niet alleen individuele gedragingen die kwalijk en sanctioneerbaar kunnen zijn. Ook bepaalde beleidskeuzes spelen een aanzienlijke rol in de praktijken van de agenten, zelfs als het niet de bedoeling is om bepaalde bevolkingsgroepen te viseren. Sommige factoren hebben een directe invloed op het dagelijkse werk, zoals bijvoorbeeld de manier van werken wanneer burgers klacht indienen. Soms ligt de hoge werkdruk ook aan de oorzaak. De zone Brussel Noord gaat intussen sessies organiseren zodat agenten de kans krijgen om hun werkwijze op het terrein te verbeteren. Volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kan een dergelijke politiezone er best voor kiezen om aansluiting bij de bevolking te zoeken en een divers personeelsbestand op te bouwen. Transparantie van de politie is volgens Unia ook belangrijk zodat het vertrouwen in de politie kan groeien. Voorts vraagt Unia om de politiewet aan te passen zodat burgers bij controles het recht hebben om te vragen waarom ze worden gecontroleerd, en rekenschap kunnen vragen aan de politie. (Belga)

Het onderzoek analyseert hoe er dagelijks wordt geselecteerd en wat de praktijken zijn van de agenten die patrouilleren bij politiezone Brussel-Noord. Volgens het onderzoek zijn het niet alleen individuele gedragingen die kwalijk en sanctioneerbaar kunnen zijn. Ook bepaalde beleidskeuzes spelen een aanzienlijke rol in de praktijken van de agenten, zelfs als het niet de bedoeling is om bepaalde bevolkingsgroepen te viseren. Sommige factoren hebben een directe invloed op het dagelijkse werk, zoals bijvoorbeeld de manier van werken wanneer burgers klacht indienen. Soms ligt de hoge werkdruk ook aan de oorzaak. De zone Brussel Noord gaat intussen sessies organiseren zodat agenten de kans krijgen om hun werkwijze op het terrein te verbeteren. Volgens het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kan een dergelijke politiezone er best voor kiezen om aansluiting bij de bevolking te zoeken en een divers personeelsbestand op te bouwen. Transparantie van de politie is volgens Unia ook belangrijk zodat het vertrouwen in de politie kan groeien. Voorts vraagt Unia om de politiewet aan te passen zodat burgers bij controles het recht hebben om te vragen waarom ze worden gecontroleerd, en rekenschap kunnen vragen aan de politie. (Belga)