Het Hof in Luxemburg deed de uitspraak na een prejudiciële vraag van de Belgische cassatierechter. De zaak was aangespannen door de Belgische Samira Achbita en Unia, het vroegere Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, tegen bewakingsbedrijf G4S Secure Solutions. Het Hof oordeelde dat het hoofddoekverbod in het interne reglement van het bedrijf geen directie discriminatie is. "Dit mijlpaalarrest van het Europees Hof van Justitie heeft het voordeel van de duidelijkheid", reageert de staatssecretaris voor Gelijke Kansen. "Het geeft duidelijke grenzen aan die bedrijven rechtszekerheid geven. Ook voor werknemers is het kader duidelijk." Demir vindt dat Unia dat kader moet uitdragen. "We moeten rust brengen in dit dossier en die mogelijkheid hebben we nu in handen. Verder polariseren heeft geen zin", luidt het. (Belga)

Het Hof in Luxemburg deed de uitspraak na een prejudiciële vraag van de Belgische cassatierechter. De zaak was aangespannen door de Belgische Samira Achbita en Unia, het vroegere Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, tegen bewakingsbedrijf G4S Secure Solutions. Het Hof oordeelde dat het hoofddoekverbod in het interne reglement van het bedrijf geen directie discriminatie is. "Dit mijlpaalarrest van het Europees Hof van Justitie heeft het voordeel van de duidelijkheid", reageert de staatssecretaris voor Gelijke Kansen. "Het geeft duidelijke grenzen aan die bedrijven rechtszekerheid geven. Ook voor werknemers is het kader duidelijk." Demir vindt dat Unia dat kader moet uitdragen. "We moeten rust brengen in dit dossier en die mogelijkheid hebben we nu in handen. Verder polariseren heeft geen zin", luidt het. (Belga)