Het akkoord werd ondertekend door Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de Federatie Steinerscholen, het Vlaams Onderwijs Overlegplatform, de Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs en de Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM). "Unia werkt al jaren rond diversiteit en onderwijs. Dat doen we altijd zoveel mogelijk samen met mensen uit het onderwijsveld. Het akkoord geeft uitzicht op een win-win-situatie. Door de samenwerking krijgt Unia namelijk een beter beeld van de drempels voor inclusief onderwijs en non-discriminatie", zegt directeur Els Keytsman. De partners engageren zich om een nauwe samenwerking uit te bouwen op macroniveau op het vlak van vorming, het uitwisselen van informatie en expertise, beleid en communicatie. Unia en de onderwijspartners spreken in het akkoord af om belangrijke informatie uit te wisselen over geplande acties, campagnes, aanbevelingen en onderzoek rond diversiteit in het onderwijs. Hiervoor zullen de partners minstens één keer per jaar bijeenkomen. Scholen en andere spelers uit het onderwijs kunnen bovendien een beroep doen op Unia voor vormingen aan professionelen. Zo biedt Unia vorming aan over de antidiscriminatiewetgeving en het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Unia ontvangt nog veel meldingen van (ouders van) leerlingen die te maken hebben met discriminatie op grond van geloof, afkomst of seksuele geaardheid. Ook leerlingen met een handicap ondervinden problemen wanneer er bijvoorbeeld 'redelijke aanpassingen' nodig zijn. Het blijft daarom erg belangrijk om werk te maken van gelijkheid en het bestrijden van discriminatie op school. De onderwijspartners zijn belangrijk omdat ook zij daarin een grote rol spelen. Door in te zetten op samenwerking en dialoog kunnen de partners nog meer resultaten boeken. "Katholiek Onderwijs Vlaanderen concretiseert samen met haar leden wat een katholieke dialoogschool in deze veranderde samenleving kan zijn", stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Wij breken een lans voor het garanderen van zorgbreed en kansenrijk onderwijs voor iedere leerling. Samenwerken met Unia biedt hiertoe opportuniteiten, maar minstens even belangrijk is het respect voor ieders rol dat we in dit akkoord op een constructieve manier hebben vastgelegd". "Onze scholen staan voor emancipatorisch en democratisch onderwijs dat alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen biedt en hun zelfredzaamheid aanwakkert", zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. (Belga)

Het akkoord werd ondertekend door Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap), de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de Federatie Steinerscholen, het Vlaams Onderwijs Overlegplatform, de Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs en de Federatie van onafhankelijke, pluralistische, emancipatorische methodescholen (FOPEM). "Unia werkt al jaren rond diversiteit en onderwijs. Dat doen we altijd zoveel mogelijk samen met mensen uit het onderwijsveld. Het akkoord geeft uitzicht op een win-win-situatie. Door de samenwerking krijgt Unia namelijk een beter beeld van de drempels voor inclusief onderwijs en non-discriminatie", zegt directeur Els Keytsman. De partners engageren zich om een nauwe samenwerking uit te bouwen op macroniveau op het vlak van vorming, het uitwisselen van informatie en expertise, beleid en communicatie. Unia en de onderwijspartners spreken in het akkoord af om belangrijke informatie uit te wisselen over geplande acties, campagnes, aanbevelingen en onderzoek rond diversiteit in het onderwijs. Hiervoor zullen de partners minstens één keer per jaar bijeenkomen. Scholen en andere spelers uit het onderwijs kunnen bovendien een beroep doen op Unia voor vormingen aan professionelen. Zo biedt Unia vorming aan over de antidiscriminatiewetgeving en het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Unia ontvangt nog veel meldingen van (ouders van) leerlingen die te maken hebben met discriminatie op grond van geloof, afkomst of seksuele geaardheid. Ook leerlingen met een handicap ondervinden problemen wanneer er bijvoorbeeld 'redelijke aanpassingen' nodig zijn. Het blijft daarom erg belangrijk om werk te maken van gelijkheid en het bestrijden van discriminatie op school. De onderwijspartners zijn belangrijk omdat ook zij daarin een grote rol spelen. Door in te zetten op samenwerking en dialoog kunnen de partners nog meer resultaten boeken. "Katholiek Onderwijs Vlaanderen concretiseert samen met haar leden wat een katholieke dialoogschool in deze veranderde samenleving kan zijn", stelt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Wij breken een lans voor het garanderen van zorgbreed en kansenrijk onderwijs voor iedere leerling. Samenwerken met Unia biedt hiertoe opportuniteiten, maar minstens even belangrijk is het respect voor ieders rol dat we in dit akkoord op een constructieve manier hebben vastgelegd". "Onze scholen staan voor emancipatorisch en democratisch onderwijs dat alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen biedt en hun zelfredzaamheid aanwakkert", zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. (Belga)