De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus draait stilaan op volle toeren. Unia boog zich over de vraag of de toegang tot bepaalde goederen of diensten afhankelijk kan worden gemaakt van iemands vaccinatiestatus. Denk daarbij aan de toegang tot het openbaar vervoer, cafés, bioscopen of ziekenhuizen. De vaccinatie is vandaag niet verplicht, maar door die toegang afhankelijk van de inenting te maken, zou je tot eenzelfde resultaat kunnen komen als bij een verplichte vaccinatie. Unia wijst er in de eerste plaats op dat er vandaag nog verschillende vragen bestaan over de vaccins en over het virus zelf. Het is volgens de vereniging ook lovenswaardig dat werkgevers diensten zouden weigeren aan niet-gevaccineerde mensen om hun personeel en klanten te beschermen, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een fitnesscentrum. Die doelstelling is echter "niet legitiem." "De werkgever mag in geen geval, bij gebrek aan een wettelijke verplichting, de toegang van klanten afhankelijk maken van hun vaccinatiestatus", luidt het. Problematischer wordt het volgens Unia wanneer er bepaalde groepen in beeld komen die zich omwille van gezondheidsredenen, hun leefomstandigheden of geloofsovertuiging niet kunnen laten vaccineren. Op hen zal het aanmoedigingseffect geen rol spelen, maar ze dreigen wel uitgesloten te worden van diensten die van essentieel belang zijn, zoals huisvesting, gezondheidszorg, bankzaken en verzekeringen. "Voor deze groepen kan het ontzeggen van de toegang tot goederen of diensten als een vorm van discriminatie worden beschouwd", meent Unia. Tot slot verwacht de instelling in de praktijk grote moeilijkheden om aan te tonen dat niet-vaccinatie geen kwestie van keuze was. (Belga)

De vaccinatiecampagne tegen het coronavirus draait stilaan op volle toeren. Unia boog zich over de vraag of de toegang tot bepaalde goederen of diensten afhankelijk kan worden gemaakt van iemands vaccinatiestatus. Denk daarbij aan de toegang tot het openbaar vervoer, cafés, bioscopen of ziekenhuizen. De vaccinatie is vandaag niet verplicht, maar door die toegang afhankelijk van de inenting te maken, zou je tot eenzelfde resultaat kunnen komen als bij een verplichte vaccinatie. Unia wijst er in de eerste plaats op dat er vandaag nog verschillende vragen bestaan over de vaccins en over het virus zelf. Het is volgens de vereniging ook lovenswaardig dat werkgevers diensten zouden weigeren aan niet-gevaccineerde mensen om hun personeel en klanten te beschermen, bijvoorbeeld in een verpleeghuis of een fitnesscentrum. Die doelstelling is echter "niet legitiem." "De werkgever mag in geen geval, bij gebrek aan een wettelijke verplichting, de toegang van klanten afhankelijk maken van hun vaccinatiestatus", luidt het. Problematischer wordt het volgens Unia wanneer er bepaalde groepen in beeld komen die zich omwille van gezondheidsredenen, hun leefomstandigheden of geloofsovertuiging niet kunnen laten vaccineren. Op hen zal het aanmoedigingseffect geen rol spelen, maar ze dreigen wel uitgesloten te worden van diensten die van essentieel belang zijn, zoals huisvesting, gezondheidszorg, bankzaken en verzekeringen. "Voor deze groepen kan het ontzeggen van de toegang tot goederen of diensten als een vorm van discriminatie worden beschouwd", meent Unia. Tot slot verwacht de instelling in de praktijk grote moeilijkheden om aan te tonen dat niet-vaccinatie geen kwestie van keuze was. (Belga)