Waarom wilde u graag undercover gaan bij de N-VA?
...

Waarom wilde u graag undercover gaan bij de N-VA?Aubry Touriel: Ik ben in 2014 naar Antwerpen verhuisd met het plan om correspondent Vlaanderen te worden voor Franstalige media. In die hoedanigheid wilde ik graag naar de avond gaan waarop Bart De Wever en andere N-VA'ers, in de herfst van dat jaar, het regeerakkoord zouden verdedigen voor hun achterban. Maar alleen leden mochten daar binnen. Ik heb me toen geïnformeerd bij enkele collega-journalisten over de journalistieke deontologie en heb beslist een lidkaart te kopen. Zo ben ik in totaal naar een tiental ledenbijeenkomsten in Antwerpen geweest.De N-VA werd in die periode in Franstalig België haast als een racistische partij gezien. Was dat ook de reden waarom u bij die partij undercover ging, en niet bij de Open VLD of de CD&V?Touriel: Niet echt, nee. De N-VA is gewoon de grootste, belangrijkste partij van het land en haar voorzitter was ook de burgemeester van de stad waar ik ging wonen. Ik wilde het interne discours van die partij vergelijken met wat haar politici in de media vertellen.En wat was uw conclusie?Touriel: Het geluidsfragment dat gisteren naar buiten is gekomen, waarin Bart De Wever, voorzitter van de partij en burgemeester van Antwerpen, opschept over de samenwerking tussen de Antwerpse politie en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van toenmalig N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om razzia's te organiseren, is eigenlijk een uitzondering. De Wever gaf vaak ook voor de leden verrassende antwoorden op hun vragen. Een van hen vroeg hem een keer of een nieuwe moskee gesubsidieerd moest worden met geld van de overheid. 'U zult mijn antwoord waarschijnlijk niet graag horen,' antwoordde De Wever, 'maar we kunnen die moskeeën beter financieren. Zo hebben we ook een manier om ze beter te controleren.' De zachte taal van De Wever contrasteerde nogal met de scherpe uitspraken die Theo Francken soms op sociale media doet.Intern is De Wever dus gematigder dan Francken op Twitter?Touriel: Ja, eigenlijk wel.De DVZ liet ondertussen al weten dat het niet ongewoon is dat zij afspraken maken met steden en gemeenten over het oppakken van mensen zonder wettig verblijf. De Wever verdedigde zich ook door te zeggen dat het alleen ging om criminelen, zoals pooiers en mensensmokkelaars.Touriel: Het klopt dat er vaker afspraken worden gemaakt tussen DVZ en lokale besturen. De vraag blijft hoever de politie ging in het oppakken van mensen op basis van hun nationaliteit. Werden alle Marokkanen opgepakt als er de week erna een vliegtuig naar Marokko vertrok? Ik heb geen tijd gehad om dat verder te onderzoeken, maar die vragen blijven voorlopig onbeantwoord.Begrijpt u het succes van de N-VA en Bart De Wever in Vlaanderen nu beter?Touriel: Ik heb vooral veel bijgeleerd over hun retoriek. De N-VA steekt de schuld altijd op anderen. Nadat er in de war on drugs granaten waren ontploft in de straten van Antwerpen, verwees De Wever domweg naar de 'yogasnuivers'. Aan het begin van de regeerperiode verweten N-VA'ers de CD&V dat ze aan politieke benoemingen deed, maar daarna zijn zij dat gewoon zélf beginnen te doen. N-VA'ers zeggen wel vaker iets anders dan wat ze in werkelijkheid doen.Nog iets dat me is opgevallen: tijdens de eerste vergadering die ik bijwoonde, verdedigde de partij haar beslissing om het confederalisme voor vijf jaar op te bergen. Daarna is het ook geen enkele keer meer ter sprake gekomen, tot ik eind 2017 naar mijn laatste bijeenkomst ben geweest.De N-VA heeft meer dan vier jaar meebestuurd in de regering-Michel. Heeft dat het beeld van die partij ten zuiden van de taalgrens verbeterd of verslechterd?Touriel: Figuren als vicepremier Jan Jambon en Theo Francken hebben een goede indruk gemaakt. In Franstalig België is er niet een echt rechtse partij, dus ik kan me goed voorstellen dat een heel aantal Franstaligen sympathie voor hen hebben. Maar aan Bart De Wever en de hele N-VA blijven toch veel stereotypen kleven.Deze week kondigde, na de PS en Ecolo, ook CDH-voorzitter Maxime Prévot aan niet te willen besturen met de N-VA. Zullen die veto's nog iets waard zijn na de verkiezingen?Touriel: In 2014 zei de MR tijdens de campagne nooit te zullen regeren met de N-VA, en kijk wat er achteraf is gebeurd. Die veto's zijn dus niet veel waard, maar ik acht de kans klein dat het CDH in zee zal gaan met de N-VA om de Zweedse coalitie voort te zetten: de partij van Prévot is nog linkser dan de CD&V, en die had al heel veel moeite om haar plaats te vinden in de regering-Michel.