Tot op vandaag was uitzendarbeid in de openbare sector zo goed als verboden. De Vlaamse regering koestert al enkele jaren plannen om daar verandering in te brengen. Nu is de kogel door de kerk. Uitzendkrachten zullen aan de slag kunnen bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen, zoals gemeentebesturen, OCMW's of intercommunales. Interimarbeid zal kunnen worden ingezet ter vervanging van afwezigen, bij de vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. In tegenstelling tot de privésector zal geen gebruik kunnen worden gemaakt van het motief 'instroom', dus uitzendarbeid met het oog op vast werk. Wel kan natuurlijk iemand starten als uitzendkracht als tijdelijk vervanging en wanneer het personeelslid definitief niet meer terugkeert uiteindelijk vast worden aangenomen, na een selectieprocedure. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wijst op de voordelen van uitzendarbeid. "Het laat de overheid toe een snelle oplossing te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid of voor uitzonderlijk werk waarvoor specifieke kennis of expertise nodig is. Voor de ambtenaren zelf is het ook een goede zaak want de werkdruk stijgt niet bij het (tijdelijk) wegvallen van een collega of bij een tijdelijke toename van het werk. De dienstverlening naar de burger blijft op die manier dus verzekerd", aldus de minister. Uitzendarbeid kan ook meer diversiteit brengen binnen het personeelsbestand en biedt bijvoorbeeld mensen uit kansengroepen, laaggeschoolden en 50-plussers de kans om werkervaring op te doen, klinkt het. De vakbonden zien de plannen van de regering echter niet zitten, onder meer omwille van de hoge kostprijs. "Uitzendarbeid kost bijna twee keer zoveel als gewone arbeid. Toch wil de Vlaamse regering hierop inzetten. Van een overheid die trots aankondigt dat ze tegen volgend jaar 3.500 personeelsleden minder heeft, valt dat echt niet te begrijpen. Of de personeelsbesparing noodzakelijk is, is nog een andere discussie, maar kiezen voor werkkrachten die bijna dubbel zo duur zijn, kan de regering onmogelijk goedpraten", hekelden ACV, ACOD (ABVV) en VSOA (ACLVB). (Belga)

Tot op vandaag was uitzendarbeid in de openbare sector zo goed als verboden. De Vlaamse regering koestert al enkele jaren plannen om daar verandering in te brengen. Nu is de kogel door de kerk. Uitzendkrachten zullen aan de slag kunnen bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen, zoals gemeentebesturen, OCMW's of intercommunales. Interimarbeid zal kunnen worden ingezet ter vervanging van afwezigen, bij de vermeerdering van werk of voor uitzonderlijk werk. In tegenstelling tot de privésector zal geen gebruik kunnen worden gemaakt van het motief 'instroom', dus uitzendarbeid met het oog op vast werk. Wel kan natuurlijk iemand starten als uitzendkracht als tijdelijk vervanging en wanneer het personeelslid definitief niet meer terugkeert uiteindelijk vast worden aangenomen, na een selectieprocedure. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wijst op de voordelen van uitzendarbeid. "Het laat de overheid toe een snelle oplossing te bieden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid of voor uitzonderlijk werk waarvoor specifieke kennis of expertise nodig is. Voor de ambtenaren zelf is het ook een goede zaak want de werkdruk stijgt niet bij het (tijdelijk) wegvallen van een collega of bij een tijdelijke toename van het werk. De dienstverlening naar de burger blijft op die manier dus verzekerd", aldus de minister. Uitzendarbeid kan ook meer diversiteit brengen binnen het personeelsbestand en biedt bijvoorbeeld mensen uit kansengroepen, laaggeschoolden en 50-plussers de kans om werkervaring op te doen, klinkt het. De vakbonden zien de plannen van de regering echter niet zitten, onder meer omwille van de hoge kostprijs. "Uitzendarbeid kost bijna twee keer zoveel als gewone arbeid. Toch wil de Vlaamse regering hierop inzetten. Van een overheid die trots aankondigt dat ze tegen volgend jaar 3.500 personeelsleden minder heeft, valt dat echt niet te begrijpen. Of de personeelsbesparing noodzakelijk is, is nog een andere discussie, maar kiezen voor werkkrachten die bijna dubbel zo duur zijn, kan de regering onmogelijk goedpraten", hekelden ACV, ACOD (ABVV) en VSOA (ACLVB). (Belga)