Greenpeace, dat gisteren/donderdag nog neerdaalde met een luchtballon in het Brusselse Jubelpark, vindt dat het akkoord aantoont dat overheden te terughoudend zijn om de wetenschap te volgen en de klimaatnoodtoestand ten gronde aan te pakken. "Regeringsleiders zullen ongetwijfeld spreken over een historisch akkoord", zegt Sebastian Mang, expert Europees klimaatbeleid bij Greenpeace. "Maar met deze doelstellingen zal de uitstoot in de EU slechts een klein beetje meer afnemen dan zonder. Politiek gemak krijgt nog steeds voorrang op klimaatwetenschap. Zonder bijkomende maatregelen zullen de olie- en gasbedrijven kunnen blijven draaien en zal onze mobiliteit en onze voedselproductie niet snel genoeg transformeren om de klimaatnoodtoestand aan te pakken. Zij die het meest kwetsbaar en het minst verantwoordelijk zijn, betalen de prijs." Om de wereldwijde opwarming onder 1,5 graad te houden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015, steunt Greenpeace een minimale reductie van broeikasgassen van 65 procent tegen 2030. Ook Oxfam pleit voor dringende maatregelen om beter te doen dan wat nu op tafel ligt. "De rijkste 10 procent van de Europeanen zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot", benadrukt hoofd Europees beleid van Oxfam Evelien Van Roemburg. "Zij moeten worden aangepakt. Er is nood aan een rechtvaardige Europese Green Deal, die luxe-uitstoot en ongelijkheid aanpakt. Dat betekent het stopzetten van de subsidies voor fossiele brandstoffen, taksen invoeren op brandstof voor vliegtuigen en SUV's verbieden. De inkomsten daarvan moeten geïnvesteerd worden in de renovatie van huizen en in het openbaar vervoer. Dat zal miljoenen jobs opleveren, zuivere lucht en een warm huis voor iedereen." Een recent rapport over ongelijkheid in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen toont aan dat de vermindering vooral gerealiseerd wordt bij Europeanen uit de lagere en de middenklasse. De uitstoot van de rijkste 10 procent is sinds 1990 nog gegroeid. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) ten slotte noemt de deal teleurstellend. Een vermindering met 55 procent betekent volgens hun berekeningen een nettoreductie met 50,5 tot 52,8 procent. "Je zou een effectief vaccin toch ook niet verdunnen", zegt Ester Asin, directeur Europees beleid van WWF. "Net nu de EU een flinke dosis sterke klimaatactie nodig heeft, verdunnen regeringsleiders de wetenschap met politiek. De milieuministers, die volgende week samenkomen, kunnen nog een deeltje van de Europese klimaatreputatie redden, door een vijfjaarlijkse controle van de doelstellingen in de klimaatwet te schrijven en een onafhankelijk expertenpanel op te richten om de klimaatplannen onder het vergrootglas te leggen." (Belga)

Greenpeace, dat gisteren/donderdag nog neerdaalde met een luchtballon in het Brusselse Jubelpark, vindt dat het akkoord aantoont dat overheden te terughoudend zijn om de wetenschap te volgen en de klimaatnoodtoestand ten gronde aan te pakken. "Regeringsleiders zullen ongetwijfeld spreken over een historisch akkoord", zegt Sebastian Mang, expert Europees klimaatbeleid bij Greenpeace. "Maar met deze doelstellingen zal de uitstoot in de EU slechts een klein beetje meer afnemen dan zonder. Politiek gemak krijgt nog steeds voorrang op klimaatwetenschap. Zonder bijkomende maatregelen zullen de olie- en gasbedrijven kunnen blijven draaien en zal onze mobiliteit en onze voedselproductie niet snel genoeg transformeren om de klimaatnoodtoestand aan te pakken. Zij die het meest kwetsbaar en het minst verantwoordelijk zijn, betalen de prijs." Om de wereldwijde opwarming onder 1,5 graad te houden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015, steunt Greenpeace een minimale reductie van broeikasgassen van 65 procent tegen 2030. Ook Oxfam pleit voor dringende maatregelen om beter te doen dan wat nu op tafel ligt. "De rijkste 10 procent van de Europeanen zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot", benadrukt hoofd Europees beleid van Oxfam Evelien Van Roemburg. "Zij moeten worden aangepakt. Er is nood aan een rechtvaardige Europese Green Deal, die luxe-uitstoot en ongelijkheid aanpakt. Dat betekent het stopzetten van de subsidies voor fossiele brandstoffen, taksen invoeren op brandstof voor vliegtuigen en SUV's verbieden. De inkomsten daarvan moeten geïnvesteerd worden in de renovatie van huizen en in het openbaar vervoer. Dat zal miljoenen jobs opleveren, zuivere lucht en een warm huis voor iedereen." Een recent rapport over ongelijkheid in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen toont aan dat de vermindering vooral gerealiseerd wordt bij Europeanen uit de lagere en de middenklasse. De uitstoot van de rijkste 10 procent is sinds 1990 nog gegroeid. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) ten slotte noemt de deal teleurstellend. Een vermindering met 55 procent betekent volgens hun berekeningen een nettoreductie met 50,5 tot 52,8 procent. "Je zou een effectief vaccin toch ook niet verdunnen", zegt Ester Asin, directeur Europees beleid van WWF. "Net nu de EU een flinke dosis sterke klimaatactie nodig heeft, verdunnen regeringsleiders de wetenschap met politiek. De milieuministers, die volgende week samenkomen, kunnen nog een deeltje van de Europese klimaatreputatie redden, door een vijfjaarlijkse controle van de doelstellingen in de klimaatwet te schrijven en een onafhankelijk expertenpanel op te richten om de klimaatplannen onder het vergrootglas te leggen." (Belga)