In volle Volkswagen-crisis kwamen de Europese lidstaten en de Commissie eind oktober overeen om de dieseluitstoot onder realistische rijomstandigheden te gaan testen (RDE-procedure, Real Driving Emissions). 'Dieselgate' had aangetoond dat het meten van de uitstoot in laboratoria weinig betrouwbare resultaten opleverde. In het akkoord stond echter ook dat de limiet voor de uitstoot van stikstofoxiden met 110 procent zou worden opgetrokken. De foutenmarge van de nieuwe meetapparatuur is nog te groot, luidde het argument. De milieucommissie van het Europees Parlement stemde het akkoord net voor de kerstvakantie weg. De aangehaalde foutenmarge bedraagt maximaal 30 procent, klonk het daar. Omdat stikstofoxiden verantwoordelijk zijn voor ziektes als longkanker, astma en andere ademhalingsstoornissen moet hun uitstoot zoveel mogelijk worden beperkt. Volgende week donderdag had de plenaire vergadering van het parlement haar stem moeten uitbrengen, maar de fractievoorzitters beslisten daar donderdagochtend anders over. De stemming wordt uitgesteld tot februari. De groene fractie reageert onthutst. Ze wijst de sociaaldemocraten (S&D) en de conservatieve EVP met de vinger. "De duidelijke bedoeling van dit uitstel is voorkomen dat deze fundamenteel gebrekkige testprocedure verworpen wordt", zegt covoorzitter Rebecca Harms. Volgens Bart Staes (Groen) "toont dit manoeuvre aan hoe groot de lobbymacht is die autoproducenten hebben". De S&D- en EVP-fracties ontkennen die versie van de feiten. "Ik voel mij niet onder druk gezet, ik ben niet benaderd", zegt Kathleen Van Brempt (sp.a). "Wij hebben op uitstel aangedrongen in de hoop dat de Commissie met een beter voorstel komt. Wat nu voorligt, is duidelijk onvoldoende, maar als het wordt weggestemd, hebben we helemaal niets." Dezelfde uitleg bij Ivo Belet (CD&V). "Als deze tekst zonder meer zou worden weggestemd, verliezen we 1 à 2 jaar voor we een nieuw akkoord kunnen vinden. Dit gaat hier ook maar over een uitstel van maximum veertien dagen, we zullen proberen om in die tijd een meer gebalanceerd voorstel te bekomen." Aan de uitstootnormen zelf zal volgens Belet niet veel meer worden veranderd, maar hij hoopt dat de Commissie andere elementen in haar voorstel wil integreren, zoals een sterker toezicht op de nationale controleautoriteiten. (Belga)

In volle Volkswagen-crisis kwamen de Europese lidstaten en de Commissie eind oktober overeen om de dieseluitstoot onder realistische rijomstandigheden te gaan testen (RDE-procedure, Real Driving Emissions). 'Dieselgate' had aangetoond dat het meten van de uitstoot in laboratoria weinig betrouwbare resultaten opleverde. In het akkoord stond echter ook dat de limiet voor de uitstoot van stikstofoxiden met 110 procent zou worden opgetrokken. De foutenmarge van de nieuwe meetapparatuur is nog te groot, luidde het argument. De milieucommissie van het Europees Parlement stemde het akkoord net voor de kerstvakantie weg. De aangehaalde foutenmarge bedraagt maximaal 30 procent, klonk het daar. Omdat stikstofoxiden verantwoordelijk zijn voor ziektes als longkanker, astma en andere ademhalingsstoornissen moet hun uitstoot zoveel mogelijk worden beperkt. Volgende week donderdag had de plenaire vergadering van het parlement haar stem moeten uitbrengen, maar de fractievoorzitters beslisten daar donderdagochtend anders over. De stemming wordt uitgesteld tot februari. De groene fractie reageert onthutst. Ze wijst de sociaaldemocraten (S&D) en de conservatieve EVP met de vinger. "De duidelijke bedoeling van dit uitstel is voorkomen dat deze fundamenteel gebrekkige testprocedure verworpen wordt", zegt covoorzitter Rebecca Harms. Volgens Bart Staes (Groen) "toont dit manoeuvre aan hoe groot de lobbymacht is die autoproducenten hebben". De S&D- en EVP-fracties ontkennen die versie van de feiten. "Ik voel mij niet onder druk gezet, ik ben niet benaderd", zegt Kathleen Van Brempt (sp.a). "Wij hebben op uitstel aangedrongen in de hoop dat de Commissie met een beter voorstel komt. Wat nu voorligt, is duidelijk onvoldoende, maar als het wordt weggestemd, hebben we helemaal niets." Dezelfde uitleg bij Ivo Belet (CD&V). "Als deze tekst zonder meer zou worden weggestemd, verliezen we 1 à 2 jaar voor we een nieuw akkoord kunnen vinden. Dit gaat hier ook maar over een uitstel van maximum veertien dagen, we zullen proberen om in die tijd een meer gebalanceerd voorstel te bekomen." Aan de uitstootnormen zelf zal volgens Belet niet veel meer worden veranderd, maar hij hoopt dat de Commissie andere elementen in haar voorstel wil integreren, zoals een sterker toezicht op de nationale controleautoriteiten. (Belga)