De uitspraken van het FGTB zijn compleet van de pot gerukt. We zijn er de voorbije jaren in geslaagd om het armoederisico bij ouderen te laten dalen, onder meer door de invoering van de Inkomensgarantie voor Ouderen. Ook het feit dat mensen, vooral vrouwen, steeds langer werken zorgt voor hogere pensioenen. Want mensen die langer werken, hebben een hoger pensioen. Het is bijzonder cynisch dat net de vakbond die zich verzet tegen elke hervorming om wat langer te werken dit soort onzin uitkraamt.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing heeft vorig jaar trouwens bevestigd dat het armoederisico bij 65-plussers de voorbije jaren is gedaald. Dat wordt ook erkend door internationale instellingen als de OESO en de Europese Unie. Die hameren op het belang van het huizenbezit voor de levensstandaard van gepensioneerden. Het bezit van een eigen huis zorgt ervoor dat het armoederisico nagenoeg halveert en zelfs daalt tot onder het algemeen armoederisico van de totale bevolking. Als je weet dat bijna acht op tien gepensioneerden in ons land eigenaar is van zijn of haar eigen huis, is dat goed nieuws. In plaats van goedkope leugens te verspreiden zou de socialistische vakbond zich beter de vraag stellen hoe we ervoor zorgen dat ook jonge gezinnen makkelijk een huis kunnen verwerven.

Ook het belang van het aanvullend pensioen mag niet onderschat worden. Een goed uitgebouwd aanvullend pensioen zorgt voor heel wat extra pensioencomfort wanneer mensen op pensioen gaan. Vandaag bouwen meer dan zeven op tien werknemers al een aanvullend pensioen op. We moeten er voor zorgen dat het akkoord tussen de sociale partners over de gelijkschakeling van het aanvullend pensioen van arbeiders en bedienden ertoe leidt dat nog veel meer mensen een ruimer aanvullend pensioen opbouwen.

De uitspraken van het FGTB zijn compleet van de pot gerukt. We zijn er de voorbije jaren in geslaagd om het armoederisico bij ouderen te laten dalen, onder meer door de invoering van de Inkomensgarantie voor Ouderen. Ook het feit dat mensen, vooral vrouwen, steeds langer werken zorgt voor hogere pensioenen. Want mensen die langer werken, hebben een hoger pensioen. Het is bijzonder cynisch dat net de vakbond die zich verzet tegen elke hervorming om wat langer te werken dit soort onzin uitkraamt.De Studiecommissie voor de Vergrijzing heeft vorig jaar trouwens bevestigd dat het armoederisico bij 65-plussers de voorbije jaren is gedaald. Dat wordt ook erkend door internationale instellingen als de OESO en de Europese Unie. Die hameren op het belang van het huizenbezit voor de levensstandaard van gepensioneerden. Het bezit van een eigen huis zorgt ervoor dat het armoederisico nagenoeg halveert en zelfs daalt tot onder het algemeen armoederisico van de totale bevolking. Als je weet dat bijna acht op tien gepensioneerden in ons land eigenaar is van zijn of haar eigen huis, is dat goed nieuws. In plaats van goedkope leugens te verspreiden zou de socialistische vakbond zich beter de vraag stellen hoe we ervoor zorgen dat ook jonge gezinnen makkelijk een huis kunnen verwerven.Ook het belang van het aanvullend pensioen mag niet onderschat worden. Een goed uitgebouwd aanvullend pensioen zorgt voor heel wat extra pensioencomfort wanneer mensen op pensioen gaan. Vandaag bouwen meer dan zeven op tien werknemers al een aanvullend pensioen op. We moeten er voor zorgen dat het akkoord tussen de sociale partners over de gelijkschakeling van het aanvullend pensioen van arbeiders en bedienden ertoe leidt dat nog veel meer mensen een ruimer aanvullend pensioen opbouwen.