De UGent-professor, die zetelt in de expertengroep GEMS en zo de overheden in ons land adviseert over de motivatie van de bevolking, reageert bezorgd op het laatste rapport van de motivatiebarometer. Daaruit blijkt dat de motivatie bij de bevolking om de maatregelen te volgen al weken schommelt rond de 25 à 35 procent. Dat is een slecht voorteken, want in het verleden is gebleken dat gelijkaardige cijfers een goede voorspeller zijn van een nieuwe golf. Het rapport is scherp voor de huidige aanpak en de politieke analyse tijdens het Overlegcomité van vorige week. Toen werd beslist om een week te wachten om de impact van de coronavarianten goed in te schatten. "Dat is een secundaire reden", vinden de auteurs van het rapport. "Want ook de varianten zijn in eerste instantie afhankelijk van ons gedrag." Een nieuwe aanpak waarbij de verschillende regeringen onderling overeenkomen om duidelijke doelstellingen te omschrijven, kan wel vruchten afwerpen, omdat het de bevolking perspectief geeft. Die strategie moet gepaard gaan met duidelijke, steeds terugkerende, visuele communicatie, aldus Vansteenkiste. Politici kunnen zich dan toeleggen op de rol van "coach die de bevolking aan de hand van dat plan laat meedenken en volgen en hen zo op een motiverende wijze door de crisis gidst". Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor projecten die solidariteit stimuleren. Dat helpt om naar een gemeenschappelijk doel te werken, maar heeft ook positieve gevolgen voor het mentaal welzijn. (Belga)

De UGent-professor, die zetelt in de expertengroep GEMS en zo de overheden in ons land adviseert over de motivatie van de bevolking, reageert bezorgd op het laatste rapport van de motivatiebarometer. Daaruit blijkt dat de motivatie bij de bevolking om de maatregelen te volgen al weken schommelt rond de 25 à 35 procent. Dat is een slecht voorteken, want in het verleden is gebleken dat gelijkaardige cijfers een goede voorspeller zijn van een nieuwe golf. Het rapport is scherp voor de huidige aanpak en de politieke analyse tijdens het Overlegcomité van vorige week. Toen werd beslist om een week te wachten om de impact van de coronavarianten goed in te schatten. "Dat is een secundaire reden", vinden de auteurs van het rapport. "Want ook de varianten zijn in eerste instantie afhankelijk van ons gedrag." Een nieuwe aanpak waarbij de verschillende regeringen onderling overeenkomen om duidelijke doelstellingen te omschrijven, kan wel vruchten afwerpen, omdat het de bevolking perspectief geeft. Die strategie moet gepaard gaan met duidelijke, steeds terugkerende, visuele communicatie, aldus Vansteenkiste. Politici kunnen zich dan toeleggen op de rol van "coach die de bevolking aan de hand van dat plan laat meedenken en volgen en hen zo op een motiverende wijze door de crisis gidst". Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor projecten die solidariteit stimuleren. Dat helpt om naar een gemeenschappelijk doel te werken, maar heeft ook positieve gevolgen voor het mentaal welzijn. (Belga)