"Het is goed nieuw voor de gezinnen die met het Groeipakket extra kinderbijslag krijgen; het is goed nieuws voor de 40.000 kinderen die een extra schooltoelage krijgen; en het goed nieuws voor al de gezinnen die op extra sociale toelagen kunnen rekenen", reageerde de minister donderdagmiddag in de rand van een persconferentie. (Belga)

"Het is goed nieuw voor de gezinnen die met het Groeipakket extra kinderbijslag krijgen; het is goed nieuws voor de 40.000 kinderen die een extra schooltoelage krijgen; en het goed nieuws voor al de gezinnen die op extra sociale toelagen kunnen rekenen", reageerde de minister donderdagmiddag in de rand van een persconferentie. (Belga)