De studie, een doctoraat van dierenarts en docent Adama Sow, analyseert de gevolgen van het verkleinen van de tseetseevliegpopulatie op het verschijnen van dierlijke trypanosomiase bij vee rond de Mouhounrivier in Burkina Faso. Sow slaagde erin gekweekte steriele tseetseemannetjes met wilde mannetjes te laten concurreren voor de vrouwelijke tseetseevliegen, die immers maar één keer kunnen paren. Zijn verdere onderzoek wijst er echter op dat dergelijke bestrijdingsmiddelen onvoldoende zijn. "Het waargenomen hoge aandeel van het vee-infecterende 'Trypanosoma vivax', 75 procent in het onderzochte gebied, is een alarmsignaal voor uitroeiingscampagnes", klinkt het bij het ITG. Ook in Latijns-Amerika en delen van Ethiopië blijkt de ziekte zich bovendien zelfs zonder enige aanwezigheid van de tseetseevlieg te verspreiden. Dierlijke trypanosomiase infecteert het bloed van de gastheer. Dat veroorzaakt op zijn beurt koorts, verzwakking en futloosheid en op die manier ook gewichts- en geheugenverlies. De ziekte kan voor dieren fataal zijn als ze niet behandeld wordt. Ze vormt dan ook een ernstige economische bedreiging in Afrika, waar heel wat landen zoals Burkina Faso afhankelijk zijn van de agrarische sector. (KAV)

De studie, een doctoraat van dierenarts en docent Adama Sow, analyseert de gevolgen van het verkleinen van de tseetseevliegpopulatie op het verschijnen van dierlijke trypanosomiase bij vee rond de Mouhounrivier in Burkina Faso. Sow slaagde erin gekweekte steriele tseetseemannetjes met wilde mannetjes te laten concurreren voor de vrouwelijke tseetseevliegen, die immers maar één keer kunnen paren. Zijn verdere onderzoek wijst er echter op dat dergelijke bestrijdingsmiddelen onvoldoende zijn. "Het waargenomen hoge aandeel van het vee-infecterende 'Trypanosoma vivax', 75 procent in het onderzochte gebied, is een alarmsignaal voor uitroeiingscampagnes", klinkt het bij het ITG. Ook in Latijns-Amerika en delen van Ethiopië blijkt de ziekte zich bovendien zelfs zonder enige aanwezigheid van de tseetseevlieg te verspreiden. Dierlijke trypanosomiase infecteert het bloed van de gastheer. Dat veroorzaakt op zijn beurt koorts, verzwakking en futloosheid en op die manier ook gewichts- en geheugenverlies. De ziekte kan voor dieren fataal zijn als ze niet behandeld wordt. Ze vormt dan ook een ernstige economische bedreiging in Afrika, waar heel wat landen zoals Burkina Faso afhankelijk zijn van de agrarische sector. (KAV)