De linkse filmmaker Ken Loach is een van de schaarse bezitters van maar liefst twee Gouden Palmen. Voor zijn indrukwekkende filmoeuvre, 'zijn sociale engagement en zijn strijd voor de rechten van arbeiders en illegale immigranten', wil de ULB hem deze week een eredoctoraat toekennen.
...

De linkse filmmaker Ken Loach is een van de schaarse bezitters van maar liefst twee Gouden Palmen. Voor zijn indrukwekkende filmoeuvre, 'zijn sociale engagement en zijn strijd voor de rechten van arbeiders en illegale immigranten', wil de ULB hem deze week een eredoctoraat toekennen. Dat stoot op fel protest in Franstalig België. Niet vanwege de kwaliteit van de films, wel vanwege sommige stellingnames van de regisseur. Loach is een hevige verdediger van de Palestijnse zaak, en zet zich in voor een economische en culturele boycot van Israël. Bovendien is hij een intimus van Labour- leider Jeremy Corbyn, die al een tijd onder vuur ligt omdat hij niet hard genoeg zou optreden tegen antisemitisme in zijn partij. De bekende MR-senator en emeritus professor van de ULB Jacques Brotchi hekelde samen met Joodse organisaties Loach' 'obsessionele haat jegens Israël'. De filmmaker heeft zich volgens critici bij herhaling als antisemiet geuit en zou 'flirten met negationistische uitspraken'. Daarbij wordt verwezen naar een berucht BBC-interview waarin Loach zegt dat de geschiedenis iedereen toebehoort, en dat alles opnieuw kan worden geanalyseerd, met inbegrip van de Holocaust. Ken Loach verduidelijkte nadien op Twitter dat de Holocaust 'even waar is als de Tweede Wereldoorlog zelf en op geen enkele manier ter discussie kan worden gesteld', maar dat vinden mensen als Brotchi ongeloofwaardig. 'Je moet luisteren naar wat hij spontaan zegt, niet naar hoe hij iets 48 uur later in een tweet probeert bij te sturen', zegt de senator, die als kind gedurende de Tweede Wereldoorlog samen met zijn ouders ondergedoken was bij een Belgische familie en daaraan zijn leven te danken heeft. Volgens Brotchi zijn heel wat ULB-collega's net zoals hij geschokt door het besluit om Loach een eredoctoraat te verlenen. 'De meeste mensen kennen hem natuurlijk alleen van zijn films. Ze ontdekken nu zijn duistere kant.' Maar in een opiniestuk in de krant Le Soir hekelden andere ULB-academici, onder wie enkele Joodse professoren en docenten, en cineasten zoals Joachim Lafosse en Jacko Van Dormael de 'heksenjacht' op Loach. Ook ULB-rector Yvon Englet wees begin deze week de beschuldigingen van antisemitisme tegen Loach van de hand. Wel vroeg hij de regisseur om in een statement elke vorm van antisemitisme ondubbelzinnig te veroordelen, zoals hij dat al in zijn thuisland deed.Senator Brotchi hoopte maandag nog altijd op een koerswijziging. 'Als de ULB hiermee doorzet, begeeft ze zich op glad ijs. Dit zal ons ook internationaal erg kwalijk worden genomen.'