In het Vlaams Parlement dienden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in het november een voorstel in om socio-culturele verenigingen "die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken" niet langer te ondersteunen. De aanpassing moest ingaan op 1 december. De linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA diepten echter een oude procedure op die bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van "discriminatie om ideologische en filosofische redenen". Kamer en Senaat moeten zich nu over die motie uitspreken. Als ze die gegrond verklaren, kan het decreet niet gestemd worden. N-VA spreekt in die zin van een "communautaire bom". De Kamercommissie Grondwet boog zich woensdag een eerste keer over de kwestie. Daarbij was het vooral uitkijken naar de stellingnames bij de Franstalige partijen. Zij kunnen immers een meerderheid leveren die het decreetvoorstel kan tegenhouden. Ecolo en de Franstalige PVDA'ers zullen ongetwijfeld hun Vlaamse fractiegenoten volgen en de PS leek zich ook bij sp.a aan te sluiten. De MR liet niet nog niet in zijn kaarten kijken: Emmanuel Burton vroeg enkel om een grondwetspecialist te horen. Uiteindelijk werd afgesproken dat voor- en tegenstanders van het decreet de komende dagen elk een tekstvoorstel uitwerken en dat de commissie over twee weken over die tekstvoorstellen zal stemmen. Kristof Calvo (Groen) zal een voorstel uitwerken van een tekst die de motie gegrond verklaart, Patrick Dewael (Open Vld) zal de pen vasthouden van een tekst die het voorstel ongegrond acht. Kamervoorzitter Dewael pleitte er overigens voor om die hele ideologische alarmbelprocedure eens door specialisten onder de loep te laten nemen, zodat de Kamer ze kan wijzigen. De wetgeving die ze mogelijk maakt, dateert van 1971 en is niet meer zo actueel, stelde hij. "Er was toen nog geen Grondwettelijk Hof en de vrees voor minorisatie van vrijzinnigen in Vlaanderen is niet meer zo groot", aldus Dewael. (Belga)

In het Vlaams Parlement dienden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in het november een voorstel in om socio-culturele verenigingen "die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken" niet langer te ondersteunen. De aanpassing moest ingaan op 1 december. De linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA diepten echter een oude procedure op die bepaalt dat parlementsleden een motie kunnen indienen wanneer er in een bepaling mogelijk sprake is van "discriminatie om ideologische en filosofische redenen". Kamer en Senaat moeten zich nu over die motie uitspreken. Als ze die gegrond verklaren, kan het decreet niet gestemd worden. N-VA spreekt in die zin van een "communautaire bom". De Kamercommissie Grondwet boog zich woensdag een eerste keer over de kwestie. Daarbij was het vooral uitkijken naar de stellingnames bij de Franstalige partijen. Zij kunnen immers een meerderheid leveren die het decreetvoorstel kan tegenhouden. Ecolo en de Franstalige PVDA'ers zullen ongetwijfeld hun Vlaamse fractiegenoten volgen en de PS leek zich ook bij sp.a aan te sluiten. De MR liet niet nog niet in zijn kaarten kijken: Emmanuel Burton vroeg enkel om een grondwetspecialist te horen. Uiteindelijk werd afgesproken dat voor- en tegenstanders van het decreet de komende dagen elk een tekstvoorstel uitwerken en dat de commissie over twee weken over die tekstvoorstellen zal stemmen. Kristof Calvo (Groen) zal een voorstel uitwerken van een tekst die de motie gegrond verklaart, Patrick Dewael (Open Vld) zal de pen vasthouden van een tekst die het voorstel ongegrond acht. Kamervoorzitter Dewael pleitte er overigens voor om die hele ideologische alarmbelprocedure eens door specialisten onder de loep te laten nemen, zodat de Kamer ze kan wijzigen. De wetgeving die ze mogelijk maakt, dateert van 1971 en is niet meer zo actueel, stelde hij. "Er was toen nog geen Grondwettelijk Hof en de vrees voor minorisatie van vrijzinnigen in Vlaanderen is niet meer zo groot", aldus Dewael. (Belga)