In eerdere prognoses wat het Planbureau uitgegaan van een overschrijding in december, maar die prognoses worden met een maand vervroegd. Gevolg: de uitkeringen zouden dan in december en de ambtenarenweddes in januari worden geïndexeerd, goed voor een stijging met 2 procent. Het Planbureau verwacht een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 1,4 procent, en van 1,7 procent in 2022. (Belga)

In eerdere prognoses wat het Planbureau uitgegaan van een overschrijding in december, maar die prognoses worden met een maand vervroegd. Gevolg: de uitkeringen zouden dan in december en de ambtenarenweddes in januari worden geïndexeerd, goed voor een stijging met 2 procent. Het Planbureau verwacht een gemiddelde jaarinflatie dit jaar van 1,4 procent, en van 1,7 procent in 2022. (Belga)