"Bedrijven, organisaties en overheden zitten op een berg kennis die ze niet tot bij onze jeugd krijgen", klinkt het bij Uitgeverij Averbode. "Op de schoolbanken leren kinderen en jongeren nog te weinig over maatschappelijke uitdagingen en welke oplossingen bedrijven, organisaties en overheden daarvoor ontwikkelen." Bedrijven zien de leerlingen niet alleen als mogelijke klanten, maar ook als mogelijke werknemers van de toekomst en willen hen warm maken voor knelpuntberoepen. De educatieve uitgeverij kreeg het afgelopen jaar dubbel zoveel aanvragen van bedrijven om samen te werken. Niet alleen bedrijven zijn vragende partij, maar ook leerkrachten zouden aangegeven hebben dat ze praktijkvoorbeelden uit de bedrijfswereld op prijs stellen om de leerstof toegankelijker te maken en de leerlingen bij de les te betrekken. Studio Averbode werkte onlangs al met Child Focus een project uit en paste een lessenpakket voor scholieren van het vijfde en het zesde leerjaar rond veilig en verantwoord internetgebruik aan de geldende eindtermen en leerdoelen aan. Met Studio Averbode werkt Uitgeverij Averbode lessenreeksen, lessenpakketten, posters, artikels, digitale opdrachten en spellen in haar kindertijdschriften uit. Later komen daar bedrijfsbezoeken op maat van scholieren bij. Een panel van kinderen en een zogenaamde "audience expert", die de materie aanpast aan de leefwereld van de leerlingen, moeten garanderen dat de informatie op maat van de leeftijd van de kinderen en jongeren bij hen komt. Uitgeverij Averbode geeft tijdschriften, boeken en interactieve lesmethodes uit voor het kleuter-, het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs. (Belga)

"Bedrijven, organisaties en overheden zitten op een berg kennis die ze niet tot bij onze jeugd krijgen", klinkt het bij Uitgeverij Averbode. "Op de schoolbanken leren kinderen en jongeren nog te weinig over maatschappelijke uitdagingen en welke oplossingen bedrijven, organisaties en overheden daarvoor ontwikkelen." Bedrijven zien de leerlingen niet alleen als mogelijke klanten, maar ook als mogelijke werknemers van de toekomst en willen hen warm maken voor knelpuntberoepen. De educatieve uitgeverij kreeg het afgelopen jaar dubbel zoveel aanvragen van bedrijven om samen te werken. Niet alleen bedrijven zijn vragende partij, maar ook leerkrachten zouden aangegeven hebben dat ze praktijkvoorbeelden uit de bedrijfswereld op prijs stellen om de leerstof toegankelijker te maken en de leerlingen bij de les te betrekken. Studio Averbode werkte onlangs al met Child Focus een project uit en paste een lessenpakket voor scholieren van het vijfde en het zesde leerjaar rond veilig en verantwoord internetgebruik aan de geldende eindtermen en leerdoelen aan. Met Studio Averbode werkt Uitgeverij Averbode lessenreeksen, lessenpakketten, posters, artikels, digitale opdrachten en spellen in haar kindertijdschriften uit. Later komen daar bedrijfsbezoeken op maat van scholieren bij. Een panel van kinderen en een zogenaamde "audience expert", die de materie aanpast aan de leefwereld van de leerlingen, moeten garanderen dat de informatie op maat van de leeftijd van de kinderen en jongeren bij hen komt. Uitgeverij Averbode geeft tijdschriften, boeken en interactieve lesmethodes uit voor het kleuter-, het basis-, het secundair en het volwassenenonderwijs. (Belga)