De coronapandemie trok dit voorjaar ook een streep door de vieringen van de eerste communie en de vormsels. Die waren zoals steeds gepland tussen Pasen en Pinksteren. Door de lockdown konden ze in die periode niet plaatsvinden. De bisschoppen beslisten de vormsels te verschuiven naar de maanden september of oktober van dit jaar en de eerste communies naar het nieuwe schooljaar 2020-2021. Tegen eind augustus zou uitsluitsel volgen. Dat kader blijft behouden en is donderdag tijdens een televergadering bevestigd door de bisschoppen. "Er werd ook afgewacht wat de Nationale Veiligheidsraad zou beslissen. Daar werd donderdag groen licht gegeven om vanaf maandag vieringen met tot 200 personen in kerken toe te laten, afhankelijk van de grootte van de kerk en mits naleving van de veiligheidsmaatregelen (o.a. afstand houden, mondmasker vanaf 12 jaar)", verduidelijkt woordvoerder Geert De Kerpel. Elk bisdom bereidt zich nu heel concreet voor op de start van de eerste communies en de vormsels. De lokale kerkelijke verantwoordelijken worden ingelicht en zullen weldra in detail de betrokken ouders en kinderen informeren. "Vooral voor de kinderen en voor wie hen begeleidde op weg naar hun eerste communie of vormsel, was het uitstel dit voorjaar een stevige ontgoocheling. Maar uitstel betekent geen afstel", aldus de bisschoppen. Het traditionele familiefeest rond de communies kan nu wel niet plaatshebben gezien de nog steeds beperkende maatregelen voor feesten (maximaal 10 mensen en volgens de regels van de horeca). (Belga)

De coronapandemie trok dit voorjaar ook een streep door de vieringen van de eerste communie en de vormsels. Die waren zoals steeds gepland tussen Pasen en Pinksteren. Door de lockdown konden ze in die periode niet plaatsvinden. De bisschoppen beslisten de vormsels te verschuiven naar de maanden september of oktober van dit jaar en de eerste communies naar het nieuwe schooljaar 2020-2021. Tegen eind augustus zou uitsluitsel volgen. Dat kader blijft behouden en is donderdag tijdens een televergadering bevestigd door de bisschoppen. "Er werd ook afgewacht wat de Nationale Veiligheidsraad zou beslissen. Daar werd donderdag groen licht gegeven om vanaf maandag vieringen met tot 200 personen in kerken toe te laten, afhankelijk van de grootte van de kerk en mits naleving van de veiligheidsmaatregelen (o.a. afstand houden, mondmasker vanaf 12 jaar)", verduidelijkt woordvoerder Geert De Kerpel. Elk bisdom bereidt zich nu heel concreet voor op de start van de eerste communies en de vormsels. De lokale kerkelijke verantwoordelijken worden ingelicht en zullen weldra in detail de betrokken ouders en kinderen informeren. "Vooral voor de kinderen en voor wie hen begeleidde op weg naar hun eerste communie of vormsel, was het uitstel dit voorjaar een stevige ontgoocheling. Maar uitstel betekent geen afstel", aldus de bisschoppen. Het traditionele familiefeest rond de communies kan nu wel niet plaatshebben gezien de nog steeds beperkende maatregelen voor feesten (maximaal 10 mensen en volgens de regels van de horeca). (Belga)