De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-Raad kwamen in het ePrivacy debat niet tot een akkoord over de tijdelijke afwijking op de ePrivacy-richtlijn, zodat de Europese Elektronische Communicatie Code op 21 december 2020 in werking trad. "Hierdoor kunnen online dienstverleners, waaronder dus ook de sociale media, niet meer proactief op zoek gaan (scannen) naar illegale inhoud en gedrag zoals seksuele misbruikbeelden van minderjarigen en grooming (volwassen die minderjarigen online benaderen met seksueel misbruik als einddoel). De onderhandelingen worden weldra voortgezet, maar vandaag is het kwaad reeds geschied. Onder andere Facebook besliste eind vorig jaar om verschillende tools die deze vormen van uitbuiting opsporen, uit te schakelen in de Europese Unie", zegt Child Focus in een persbericht. Het centrum stelt zelf jaarlijks een stijging van het aantal meldingen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen en van grooming vast. "Alleen al in 2020 noteerden we een stijging van meer dan 50 procent in onze grooming-dossiers. Wat seksuele misbruikbeelden van minderjarigen betreft, ontvingen we 2.056 meldingen via ons burgerlijk meldpunt, een stijging van bijna 50 procent, luidt het. Child Focus doet een oproep om zo snel mogelijk een Europees politiek akkoord te sluiten. "De tijdelijke afwijking op de ePrivacy-richtlijn moet worden goedgekeurd zodat sociale mediabedrijven zich samen met ons kunnen blijven inzetten in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen online. Zonder hun hulp verliezen we deze strijd en blijven kinderen onbeschermd achter in een onlinewereld waar seksueel misbruik en uitbuiting zullen zegevieren", stelt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. (Belga)

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-Raad kwamen in het ePrivacy debat niet tot een akkoord over de tijdelijke afwijking op de ePrivacy-richtlijn, zodat de Europese Elektronische Communicatie Code op 21 december 2020 in werking trad. "Hierdoor kunnen online dienstverleners, waaronder dus ook de sociale media, niet meer proactief op zoek gaan (scannen) naar illegale inhoud en gedrag zoals seksuele misbruikbeelden van minderjarigen en grooming (volwassen die minderjarigen online benaderen met seksueel misbruik als einddoel). De onderhandelingen worden weldra voortgezet, maar vandaag is het kwaad reeds geschied. Onder andere Facebook besliste eind vorig jaar om verschillende tools die deze vormen van uitbuiting opsporen, uit te schakelen in de Europese Unie", zegt Child Focus in een persbericht. Het centrum stelt zelf jaarlijks een stijging van het aantal meldingen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen en van grooming vast. "Alleen al in 2020 noteerden we een stijging van meer dan 50 procent in onze grooming-dossiers. Wat seksuele misbruikbeelden van minderjarigen betreft, ontvingen we 2.056 meldingen via ons burgerlijk meldpunt, een stijging van bijna 50 procent, luidt het. Child Focus doet een oproep om zo snel mogelijk een Europees politiek akkoord te sluiten. "De tijdelijke afwijking op de ePrivacy-richtlijn moet worden goedgekeurd zodat sociale mediabedrijven zich samen met ons kunnen blijven inzetten in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van minderjarigen online. Zonder hun hulp verliezen we deze strijd en blijven kinderen onbeschermd achter in een onlinewereld waar seksueel misbruik en uitbuiting zullen zegevieren", stelt Heidi De Pauw, CEO van Child Focus. (Belga)