De studenten krijgen er al zakelijk Frans, maar hun kennis van de taal blijkt vaak onvoldoende. Daardoor moeten ze heel wat inspanningen leveren om naast de reguliere lessen het online leermateriaal Frans in zelfstudie door te nemen. "We hebben de afgelopen tien jaar vastgesteld dat ze de eindtermen van het secundair onderwijs niet meer halen. Studenten verdrinken in het werk om te remediëren en kunnen dan pas mee met de zakelijke taalbeheersing", zegt hoofddocent aan de faculteit Martine Verjans. Volgens UHasselt ontbreekt het de studenten vooral aan spreekvaardigheid. "We weten heel goed wat onze studenten moeten kunnen op de arbeidsmarkt. Het frustrerende voor studenten is dat ze niet kunnen wat ze zouden moeten kunnen", legt Verjans uit. "Die gespreksvaardigheid hebben ze totaal niet, bijvoorbeeld voor een zakenlunch of om contracten te onderhandelen. Ze slagen er niet in om een enkelvoudige betekenisvolle zin te produceren, laat staan een dialoog of gesprek." Het probleem situeert zich onder meer bij het dalende niveau in het secundair onderwijs. "Een oorzaak is bijvoorbeeld dat er steeds minder uren Frans in het secundair onderwijs zijn. Dat moet parate kennis zijn die je onmiddellijk kunt toepassen, maar leerkrachten krijgen onvoldoende tijd om te oefenen", vertelt Verjans. "Er is ook geen controle op handboeken. De eindtermen in het verleden legden de lat laag." De faculteit heeft daarom voor al haar opleidingen het vak algemeen Frans toegevoegd, dat de studenten volgen alvorens ze zakelijk Frans gaan volgen. "We willen kort op de bal spelen en vanaf 2021 het extra vak toevoegen. Er gaan wel jaren overheen gaan om er de vruchten van te kunnen plukken. We hopen het vak over x aantal jaar opnieuw te kunnen afvoeren", besluit Verjans. (Belga)

De studenten krijgen er al zakelijk Frans, maar hun kennis van de taal blijkt vaak onvoldoende. Daardoor moeten ze heel wat inspanningen leveren om naast de reguliere lessen het online leermateriaal Frans in zelfstudie door te nemen. "We hebben de afgelopen tien jaar vastgesteld dat ze de eindtermen van het secundair onderwijs niet meer halen. Studenten verdrinken in het werk om te remediëren en kunnen dan pas mee met de zakelijke taalbeheersing", zegt hoofddocent aan de faculteit Martine Verjans. Volgens UHasselt ontbreekt het de studenten vooral aan spreekvaardigheid. "We weten heel goed wat onze studenten moeten kunnen op de arbeidsmarkt. Het frustrerende voor studenten is dat ze niet kunnen wat ze zouden moeten kunnen", legt Verjans uit. "Die gespreksvaardigheid hebben ze totaal niet, bijvoorbeeld voor een zakenlunch of om contracten te onderhandelen. Ze slagen er niet in om een enkelvoudige betekenisvolle zin te produceren, laat staan een dialoog of gesprek." Het probleem situeert zich onder meer bij het dalende niveau in het secundair onderwijs. "Een oorzaak is bijvoorbeeld dat er steeds minder uren Frans in het secundair onderwijs zijn. Dat moet parate kennis zijn die je onmiddellijk kunt toepassen, maar leerkrachten krijgen onvoldoende tijd om te oefenen", vertelt Verjans. "Er is ook geen controle op handboeken. De eindtermen in het verleden legden de lat laag." De faculteit heeft daarom voor al haar opleidingen het vak algemeen Frans toegevoegd, dat de studenten volgen alvorens ze zakelijk Frans gaan volgen. "We willen kort op de bal spelen en vanaf 2021 het extra vak toevoegen. Er gaan wel jaren overheen gaan om er de vruchten van te kunnen plukken. We hopen het vak over x aantal jaar opnieuw te kunnen afvoeren", besluit Verjans. (Belga)