Het onderzoek verscheen maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. "Honingbijen staan onder druk, onder andere omwille van de parasitaire varroamijt die zich in het broed ontwikkelt en de virussen die zij overdraagt. Deze virussen bepalen in grote mate het ziektebeeld van de kolonie, en zijn dus doorslaggevend voor het al dan niet overleven van een bijenvolk tijdens de winter", meldt Honeybee Valley. "Desondanks ligt het accent momenteel volledig op de beheersing van de varroamijtziekte, en dit zowel op het vlak van de bijenteeltpraktijk als het fundamenteel onderzoek. We hebben aangetoond dat sommige bijenkolonies in staat zijn om de virusinfecties te onderdrukken en dat dit kenmerk genetisch bepaald is. Hiermee ligt de weg open voor het kweken van virusresistente volken." De studie werd uitgevoerd in het kader van het Vlaams Bijenteeltprogramma, een steunprogramma voor de Vlaamse imkers dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid en de Europese Commissie. "Een vijftigtal imkers hebben aan het onderzoek meegewerkt en op vrijwillige basis gezondheidscontroles laten uitvoeren op hun teeltmoeren in de periode 2015-2018. De bevindingen zullen ongetwijfeld een nieuwe dynamiek geven aan het selectiewerk in Vlaanderen", zegt professor de Graaf. Op de campus De Sterre van de UGent willen de onderzoekers een bevruchtingsstand uitbouwen om het gunstig kenmerk verder te verspreiden onder de Vlaamse bijenstapel. (Belga)

Het onderzoek verscheen maandag in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports. "Honingbijen staan onder druk, onder andere omwille van de parasitaire varroamijt die zich in het broed ontwikkelt en de virussen die zij overdraagt. Deze virussen bepalen in grote mate het ziektebeeld van de kolonie, en zijn dus doorslaggevend voor het al dan niet overleven van een bijenvolk tijdens de winter", meldt Honeybee Valley. "Desondanks ligt het accent momenteel volledig op de beheersing van de varroamijtziekte, en dit zowel op het vlak van de bijenteeltpraktijk als het fundamenteel onderzoek. We hebben aangetoond dat sommige bijenkolonies in staat zijn om de virusinfecties te onderdrukken en dat dit kenmerk genetisch bepaald is. Hiermee ligt de weg open voor het kweken van virusresistente volken." De studie werd uitgevoerd in het kader van het Vlaams Bijenteeltprogramma, een steunprogramma voor de Vlaamse imkers dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid en de Europese Commissie. "Een vijftigtal imkers hebben aan het onderzoek meegewerkt en op vrijwillige basis gezondheidscontroles laten uitvoeren op hun teeltmoeren in de periode 2015-2018. De bevindingen zullen ongetwijfeld een nieuwe dynamiek geven aan het selectiewerk in Vlaanderen", zegt professor de Graaf. Op de campus De Sterre van de UGent willen de onderzoekers een bevruchtingsstand uitbouwen om het gunstig kenmerk verder te verspreiden onder de Vlaamse bijenstapel. (Belga)