De open brief werd onder meer ondertekend door UGent-rector Rik Van de Walle, decaan van de faculteit Geneeskunde Piet Hoebeke en gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent Eric Mortier. De wetenschappers stellen dat we overspoeld worden met cijfers over de COVID-19-epidemie, maar omdat we niet weten wat ze betekenen verliezen we de motivatie om de maatregelen te volgen. "Experten - wetenschappers en andere - én beleidsverantwoordelijken moeten aangeven wat ze weten en wat ze niet weten. Leren omgaan met het nieuwe coronavirus vereist leren omgaan met onzekerheid", stelt de brief. "We vragen dus volledige en eerlijke duiding op basis van (evoluerend) wetenschappelijk inzicht. We roepen de overheid op om maximaal toegang te verschaffen tot relevante data, uiteraard met strikte naleving van privacy- en andere regelgeving. Alleen op die manier kan een duurzaam draagvlak voor het coronabeleid tot stand komen. Alleen op die manier kan van de bevolking de nodige motivatie en bereidheid om het beleid na te leven, verlangd worden." De coronacijfers moeten in hun context geplaatst worden, aldus de ondertekenaars. "Het aantal bevestigde SARS-CoV-2 gevallen 'van nu' zonder meer vergelijken met het aantal 'van toen' is betekenisloos en kan leiden tot foute conclusies. De context vandaag is immers niet dezelfde als de context die we bijvoorbeeld kenden in maart. Toen werden enkel patiënten getest wanneer ze opgenomen werden in het ziekenhuis en dus ernstig ziek waren." (Belga)

De open brief werd onder meer ondertekend door UGent-rector Rik Van de Walle, decaan van de faculteit Geneeskunde Piet Hoebeke en gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent Eric Mortier. De wetenschappers stellen dat we overspoeld worden met cijfers over de COVID-19-epidemie, maar omdat we niet weten wat ze betekenen verliezen we de motivatie om de maatregelen te volgen. "Experten - wetenschappers en andere - én beleidsverantwoordelijken moeten aangeven wat ze weten en wat ze niet weten. Leren omgaan met het nieuwe coronavirus vereist leren omgaan met onzekerheid", stelt de brief. "We vragen dus volledige en eerlijke duiding op basis van (evoluerend) wetenschappelijk inzicht. We roepen de overheid op om maximaal toegang te verschaffen tot relevante data, uiteraard met strikte naleving van privacy- en andere regelgeving. Alleen op die manier kan een duurzaam draagvlak voor het coronabeleid tot stand komen. Alleen op die manier kan van de bevolking de nodige motivatie en bereidheid om het beleid na te leven, verlangd worden." De coronacijfers moeten in hun context geplaatst worden, aldus de ondertekenaars. "Het aantal bevestigde SARS-CoV-2 gevallen 'van nu' zonder meer vergelijken met het aantal 'van toen' is betekenisloos en kan leiden tot foute conclusies. De context vandaag is immers niet dezelfde als de context die we bijvoorbeeld kenden in maart. Toen werden enkel patiënten getest wanneer ze opgenomen werden in het ziekenhuis en dus ernstig ziek waren." (Belga)