De Onderwijsraad van de Universiteit Gent kiest, na een positieve evaluatie, definitief voor een systeem van de "hogere cesuur". In tegenstelling tot de (afgeschafte) giscorrectie, worden niet langer punten afgetrokken bij een fout antwoord, maar studenten moeten wel minstens 25 op 40 halen om te slagen.

Geen tactische overwegingen

Sinds de start van het academiejaar 2014-2015 werd de giscorrectie vervangen door het systeem van de "hogere cesuur". Zowel uit (internationaal) onderzoek als een bevraging bij 1.500 UGent-studenten bleek dat giscorrectie nadelig is voor risicoschuwe studenten. Dat zijn studenten die, ondanks het feit dat ze de leerstof beheersen, te weinig vragen durven te beantwoorden.

De UGent was overigens de eerste Vlaamse hogeronderwijsinstelling die giscorrectie bij meerkeuze-examens afschafte. Met de "hogere cesuur" hoeven studenten tijdens een examen geen tactische overwegingen meer te maken over het al dan niet beantwoorden van vragen.

Slaagcijfers vrijwel gelijk gebleven

"In het nieuwe systeem wordt de evaluatie van studenten niet langer vertekend door hun persoonlijke neiging tot gokken", verduidelijkt woordvoerster Stephanie Lenoir (UGent). Uit een evaluatie blijkt dat studenten het systeem positief ervaren en ook de slaagcijfers zijn zo goed als gelijk gebleven als bij toepassing van de giscorrectie.

"De lichte stijging (2,6 procent) van het aantal geslaagden valt binnen de schommelingen die jaarlijks mogen worden verwacht. In vergelijking met vorige jaren halen 5 procent meer studenten een score van 15/20 of hoger. Dat wijst erop dat ook sterkere studenten bij giscorrectie een aantal vragen niet durfden te beantwoorden uit schrik om fouten te maken", aldus nog Lenoir.

Vrouwelijke studenten

De overgang naar het nieuwe systeem blijkt vooral vrouwelijke studenten ten goede te komen: vooral zij halen iets hogere scores op 20 (+0,89 punten t.o.v. +0,46 voor mannen). Ook het percentage vrouwelijke geslaagden stijgt (+4,1 percentagepunten), terwijl het percentage geslaagde mannen gelijk blijft. (Belga/WB)

De Onderwijsraad van de Universiteit Gent kiest, na een positieve evaluatie, definitief voor een systeem van de "hogere cesuur". In tegenstelling tot de (afgeschafte) giscorrectie, worden niet langer punten afgetrokken bij een fout antwoord, maar studenten moeten wel minstens 25 op 40 halen om te slagen.Sinds de start van het academiejaar 2014-2015 werd de giscorrectie vervangen door het systeem van de "hogere cesuur". Zowel uit (internationaal) onderzoek als een bevraging bij 1.500 UGent-studenten bleek dat giscorrectie nadelig is voor risicoschuwe studenten. Dat zijn studenten die, ondanks het feit dat ze de leerstof beheersen, te weinig vragen durven te beantwoorden. De UGent was overigens de eerste Vlaamse hogeronderwijsinstelling die giscorrectie bij meerkeuze-examens afschafte. Met de "hogere cesuur" hoeven studenten tijdens een examen geen tactische overwegingen meer te maken over het al dan niet beantwoorden van vragen. "In het nieuwe systeem wordt de evaluatie van studenten niet langer vertekend door hun persoonlijke neiging tot gokken", verduidelijkt woordvoerster Stephanie Lenoir (UGent). Uit een evaluatie blijkt dat studenten het systeem positief ervaren en ook de slaagcijfers zijn zo goed als gelijk gebleven als bij toepassing van de giscorrectie. "De lichte stijging (2,6 procent) van het aantal geslaagden valt binnen de schommelingen die jaarlijks mogen worden verwacht. In vergelijking met vorige jaren halen 5 procent meer studenten een score van 15/20 of hoger. Dat wijst erop dat ook sterkere studenten bij giscorrectie een aantal vragen niet durfden te beantwoorden uit schrik om fouten te maken", aldus nog Lenoir. De overgang naar het nieuwe systeem blijkt vooral vrouwelijke studenten ten goede te komen: vooral zij halen iets hogere scores op 20 (+0,89 punten t.o.v. +0,46 voor mannen). Ook het percentage vrouwelijke geslaagden stijgt (+4,1 percentagepunten), terwijl het percentage geslaagde mannen gelijk blijft. (Belga/WB)