Omdat heel wat studenten tijdens de coronacrisis onder moeilijke omstandigheden moesten studeren en/of met financiële problemen kampten en om te vermijden dat dit een negatief effect heeft op hun examenresultaten, komt de UGent tegemoet in het bepalen van het examencijfer. 'Onder bepaalde statistische en onderwijskundige voorwaarden zal op een uniforme en systematische manier de examens gecompenseerd worden', zo meldt de rector van de UGent, RikVan de Walle, in een mededeling aan de medewerkers van de universiteit.

Concreet werd hiervoor een 'coronacheck' ontwikkeld door twee teams onder leiding van prof. Gert De Cooman en prof. Tammy Schellend. 'Aan de hand van de coronacheck kunnen lesgevers geïnformeerd en waar nodig de examencijfers in het voordeel van de studenten wijzigen', legt Van de Walle uit in een mail die Knack onder ogen kreeg. 'Indien lesgevers geen correctie doorvoeren omdat dit voor hun specifieke opleidingsonderdeel niet aangewezen is, dienen ze dit te motiveren', klinkt het verder.

Ook de deliberatiecommissies zullen gebruik kunnen maken van informatie uit de coronacheck bij deliberaties en beslissingen over het al dan niet laten slagen van de studenten of het bepalen van graden van verdienste, al kunnen zij wel geen cijfers aanpassen.

De Ugent werkt momenteel aan handleidingen over de manier waarop de coronacheck concreet in zijn werk zal gaan.

Kritiek

Eerder kreeg de UGent kritiek omdat ze te weinig luisterde naar de bezorgdheden waarmee de studenten tijdens de coronacrisis te kampen hadden. In een open brief riepen enkele studenten de universiteit op om structurele maatregelen te nemen.

'Covid-19 heeft de afgelopen periode een enorme impact gehad op onze levens', zegt Van de Walle. 'Zo werd niet alleen het leerproces van onze studenten doorheen het tweede semester van het academiejaar 2019-2020 grondig verstoord. Er werden ook grote inspanningen gevraagd aan onze lesgevers om op heel korte termijn, midden in een semester, de hele aanpak van onderwijs en evaluaties aan te passen. Mijn dankbaarheid en respect voor ieders flexibiliteit en veerkracht is groot', besluit de rector.

Omdat heel wat studenten tijdens de coronacrisis onder moeilijke omstandigheden moesten studeren en/of met financiële problemen kampten en om te vermijden dat dit een negatief effect heeft op hun examenresultaten, komt de UGent tegemoet in het bepalen van het examencijfer. 'Onder bepaalde statistische en onderwijskundige voorwaarden zal op een uniforme en systematische manier de examens gecompenseerd worden', zo meldt de rector van de UGent, RikVan de Walle, in een mededeling aan de medewerkers van de universiteit.Concreet werd hiervoor een 'coronacheck' ontwikkeld door twee teams onder leiding van prof. Gert De Cooman en prof. Tammy Schellend. 'Aan de hand van de coronacheck kunnen lesgevers geïnformeerd en waar nodig de examencijfers in het voordeel van de studenten wijzigen', legt Van de Walle uit in een mail die Knack onder ogen kreeg. 'Indien lesgevers geen correctie doorvoeren omdat dit voor hun specifieke opleidingsonderdeel niet aangewezen is, dienen ze dit te motiveren', klinkt het verder.Ook de deliberatiecommissies zullen gebruik kunnen maken van informatie uit de coronacheck bij deliberaties en beslissingen over het al dan niet laten slagen van de studenten of het bepalen van graden van verdienste, al kunnen zij wel geen cijfers aanpassen. De Ugent werkt momenteel aan handleidingen over de manier waarop de coronacheck concreet in zijn werk zal gaan.Eerder kreeg de UGent kritiek omdat ze te weinig luisterde naar de bezorgdheden waarmee de studenten tijdens de coronacrisis te kampen hadden. In een open brief riepen enkele studenten de universiteit op om structurele maatregelen te nemen. 'Covid-19 heeft de afgelopen periode een enorme impact gehad op onze levens', zegt Van de Walle. 'Zo werd niet alleen het leerproces van onze studenten doorheen het tweede semester van het academiejaar 2019-2020 grondig verstoord. Er werden ook grote inspanningen gevraagd aan onze lesgevers om op heel korte termijn, midden in een semester, de hele aanpak van onderwijs en evaluaties aan te passen. Mijn dankbaarheid en respect voor ieders flexibiliteit en veerkracht is groot', besluit de rector.