De oprichter van Schild & Vrienden werd op 6 september door de universiteit geschorst nadat de vereniging in opspraak kwam. De rechter oordeelde dat de ordemaatregelen van de UGent "onrechtmatig en disproportioneel" waren, in die mate dat hem de toegang werd geweigerd tot alle gebouwen van de universiteit, zijn badge werd geblokkeerd en dat die maatregelen voor onbepaalde duur golden. De rechter stelt nu dat Van Langenhove opnieuw toegang krijgt tot de bibliotheek om aan zijn masterscriptie te werken. "Hij mag de bibliotheek gebruiken, maar onder alle voorwaarden die de universiteit hem daarrond oplegt. De rechter geeft zelf al een voorwaarde: het mag voor maximum acht uur", zegt persrechter Dossche. Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kort geding laat dat niet toe. "Dit mandaat is niet van belang voor het recht van de eiser om zijn studies te voltooien en om zijn diploma, waarvoor hij naar eigen zeggen reeds zeven jaar hard gewerkt heeft, te behalen", motiveerde de rechtbank. (Belga)

De oprichter van Schild & Vrienden werd op 6 september door de universiteit geschorst nadat de vereniging in opspraak kwam. De rechter oordeelde dat de ordemaatregelen van de UGent "onrechtmatig en disproportioneel" waren, in die mate dat hem de toegang werd geweigerd tot alle gebouwen van de universiteit, zijn badge werd geblokkeerd en dat die maatregelen voor onbepaalde duur golden. De rechter stelt nu dat Van Langenhove opnieuw toegang krijgt tot de bibliotheek om aan zijn masterscriptie te werken. "Hij mag de bibliotheek gebruiken, maar onder alle voorwaarden die de universiteit hem daarrond oplegt. De rechter geeft zelf al een voorwaarde: het mag voor maximum acht uur", zegt persrechter Dossche. Van Langenhove wou ook zijn plaats in de Raad van Bestuur van de UGent terug opnemen, maar de rechter in kort geding laat dat niet toe. "Dit mandaat is niet van belang voor het recht van de eiser om zijn studies te voltooien en om zijn diploma, waarvoor hij naar eigen zeggen reeds zeven jaar hard gewerkt heeft, te behalen", motiveerde de rechtbank. (Belga)