"Ze hebben geweigerd om ons de ordonnantie te tonen. Vooraleer we die mogen zien, moet ze eerst door de ministers goedgekeurd worden. We gaan morgen rond tafel zitten en persoonlijk gaan we alle ministers aanspreken vooraleer ze erover stemmen", vertelt Fernando Redondo van de Association Belge des Chauffeurs Limousines (ABCL). Het kabinet van minister-president Vervoort meldt dat ze tijdens het overleg de grote lijnen van het voorontwerp van ordonnantie van de taxihervorming hebben uiteengezet, maar wel "onder het uitdrukkelijke voorbehoud van de besprekingen die nog in de regering zullen plaatsvinden", klinkt het. Verder werd de planning van de onderhandelingen meegedeeld. "Zodra de ontwerpordonnantie in eerste lezing wordt goedgekeurd, zal zij worden voorgelegd aan de sectorale onderhandelingen", meldt het kabinet-Vervoort. De onvrede is groot bij de Uber-chauffeurs. "Er zit niets in voor ons", reageert Redondo. "Er wordt over niets gepraat. Er is geen duidelijkheid over de numerus clausus of over mogelijke gelijkgestelde licenties in Vlaanderen en Wallonië", vervolgt hij. De uitwerking van de details zal duidelijk nog tijd en moeite vergen. De sectorfederaties hebben er genoeg van en laten verstaan dat ze in de toekomst overschakelen naar onaangekondigde acties. (Belga)

"Ze hebben geweigerd om ons de ordonnantie te tonen. Vooraleer we die mogen zien, moet ze eerst door de ministers goedgekeurd worden. We gaan morgen rond tafel zitten en persoonlijk gaan we alle ministers aanspreken vooraleer ze erover stemmen", vertelt Fernando Redondo van de Association Belge des Chauffeurs Limousines (ABCL). Het kabinet van minister-president Vervoort meldt dat ze tijdens het overleg de grote lijnen van het voorontwerp van ordonnantie van de taxihervorming hebben uiteengezet, maar wel "onder het uitdrukkelijke voorbehoud van de besprekingen die nog in de regering zullen plaatsvinden", klinkt het. Verder werd de planning van de onderhandelingen meegedeeld. "Zodra de ontwerpordonnantie in eerste lezing wordt goedgekeurd, zal zij worden voorgelegd aan de sectorale onderhandelingen", meldt het kabinet-Vervoort. De onvrede is groot bij de Uber-chauffeurs. "Er zit niets in voor ons", reageert Redondo. "Er wordt over niets gepraat. Er is geen duidelijkheid over de numerus clausus of over mogelijke gelijkgestelde licenties in Vlaanderen en Wallonië", vervolgt hij. De uitwerking van de details zal duidelijk nog tijd en moeite vergen. De sectorfederaties hebben er genoeg van en laten verstaan dat ze in de toekomst overschakelen naar onaangekondigde acties. (Belga)