Op 3 december start de Club Brugge Leerstoel binnen de onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de Universiteit Antwerpen, voor een periode van vier jaar. Club Brugge en professor Robby Houben willen een wetenschappelijk kader creëren voor de professionalisering van de voetbalonderneming van morgen. "De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming", zegt Vincent Mannaert van Club Brugge. "Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren en groeien is. Om internationaal competitief te zijn vanuit een kleine markt als België, moeten we over de landsgrenzen kijken om in alle facetten performanter te worden. Een objectief-wetenschappelijk onderzoek naar de uitdagingen voor het Belgische clubvoetbal draagt hierin bij." Volgens de betrokken partijen is een dergelijke samenwerking tussen een voetbalclub en een universiteit uniek. Het onderzoek bestaat in hoofdzaak uit een doctoraatstraject in de rechten, maar er worden ook lezingen en/of congressen georganiseerd. Er is onder meer aandacht voor het regulatoir klimaat, de organisatie van clubbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Het maatschappelijk initiatief van Club Brugge bewijst dat voetbalclubs steeds meer oog hebben voor een professionele omkadering van hun werking, " zegt leerstoelhouder Robby Houben. (Belga)

Op 3 december start de Club Brugge Leerstoel binnen de onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de Universiteit Antwerpen, voor een periode van vier jaar. Club Brugge en professor Robby Houben willen een wetenschappelijk kader creëren voor de professionalisering van de voetbalonderneming van morgen. "De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming", zegt Vincent Mannaert van Club Brugge. "Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren en groeien is. Om internationaal competitief te zijn vanuit een kleine markt als België, moeten we over de landsgrenzen kijken om in alle facetten performanter te worden. Een objectief-wetenschappelijk onderzoek naar de uitdagingen voor het Belgische clubvoetbal draagt hierin bij." Volgens de betrokken partijen is een dergelijke samenwerking tussen een voetbalclub en een universiteit uniek. Het onderzoek bestaat in hoofdzaak uit een doctoraatstraject in de rechten, maar er worden ook lezingen en/of congressen georganiseerd. Er is onder meer aandacht voor het regulatoir klimaat, de organisatie van clubbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Het maatschappelijk initiatief van Club Brugge bewijst dat voetbalclubs steeds meer oog hebben voor een professionele omkadering van hun werking, " zegt leerstoelhouder Robby Houben. (Belga)