De faculteiten zeggen dat ze hebben gekozen voor een opleiding waarin de beroepsvoorbereidende praktijkopleiding aangevuld wordt met een academische, theoretisch-wetenschappelijke opleiding. Volgens de faculteiten zou de visitatiecommissie geen rekening gehouden hebben met een tekst van de Hoge Raad voor Erkenning van Geneesheer-Specialisten en Huisartsen waarin de intergratie van beroepsopleiding en academische opleiding is opgenomen. Ook stellen de universiteiten dat opleidingsziekenhuizen waar de arts-specialisten in opleiding stage lopen nauwelijks of geen financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen voor hun opleidingsfunctie. Bovendien, zo luidt het, kwam de visitatie te vroeg aangezien nog geen enkele specialist in opleiding het volledige masterprogramma had doorlopen. De masteropleiding werd opgestart in het najaar 2009. De visitatiecommissie heeft dus geen oordeel kunnen vormen over het "eindproduct" van de opleiding. De faculteiten zeggen dat ze na zelfevaluatie en bevraging van de assistenten, al verbeteringen hebben aangebracht, die ze verder zullen aanbrengen via een kwaliteits- of verbeterplan. Zo beseffen de faculteiten dat de invulling van het takenpakket voor de assistent complex is en dat een uitzuivering van hun opdrachten blijvende aandacht vraagt. (Belga)

De faculteiten zeggen dat ze hebben gekozen voor een opleiding waarin de beroepsvoorbereidende praktijkopleiding aangevuld wordt met een academische, theoretisch-wetenschappelijke opleiding. Volgens de faculteiten zou de visitatiecommissie geen rekening gehouden hebben met een tekst van de Hoge Raad voor Erkenning van Geneesheer-Specialisten en Huisartsen waarin de intergratie van beroepsopleiding en academische opleiding is opgenomen. Ook stellen de universiteiten dat opleidingsziekenhuizen waar de arts-specialisten in opleiding stage lopen nauwelijks of geen financiële tegemoetkoming van de overheid krijgen voor hun opleidingsfunctie. Bovendien, zo luidt het, kwam de visitatie te vroeg aangezien nog geen enkele specialist in opleiding het volledige masterprogramma had doorlopen. De masteropleiding werd opgestart in het najaar 2009. De visitatiecommissie heeft dus geen oordeel kunnen vormen over het "eindproduct" van de opleiding. De faculteiten zeggen dat ze na zelfevaluatie en bevraging van de assistenten, al verbeteringen hebben aangebracht, die ze verder zullen aanbrengen via een kwaliteits- of verbeterplan. Zo beseffen de faculteiten dat de invulling van het takenpakket voor de assistent complex is en dat een uitzuivering van hun opdrachten blijvende aandacht vraagt. (Belga)