Elke burger kan een politieke partij oprichten. Op 'vlaanderen.be' staat te lezen: 'Een politieke partij is een vereniging van personen die staan voor bepaalde politieke doelstellingen die ze willen bereiken door zich verkiesbaar te stellen bij verkiezingen. Om een nieuwe politieke partij op te richten zijn er geen bijzondere voorwaarden, noch beperkingen.' Tot zover de democratische geest van de wet.

In de praktijk blijkt dat de politieke partijen een aantal obstakels inbouwden, zoals de kieswetgeving, de kiesdrempel en de partijfinancieringswet. Onze beroepspolitici willen zogezegd de kloof met de burger dichten en 'de mensen betrekken bij de politiek'. Maar als de burger zijn politieke rechten wil verzilveren, dan belemmeren zij dat.

Wanneer je als burgerbeweging aan de verkiezingen wil deelnemen, dan moet je massaal veel handtekeningen verzamelen. In Vlaanderen meer dan 10.000 als je in alle provincies en voor alle drie de parlementen wil opkomen! Voor zichzelf echter voorzagen de politieke partijen achterpoortjes: wie al in het parlement zit, heeft maar 10 handtekeningen van verkozenen nodig om in mei te mogen deelnemen.

Vervolgens moeten deze 10.000 formulieren stuk voor stuk afgestempeld worden door een ambtenaar, in de woonplaats van elke afzonderlijke ondertekenaar. Dus moet je met al die formulieren - tijdens beperkte kantooruren - naar heel wat verschillende gemeentehuizen. Voorwaar, de bureaucratie fleurt helemaal op.

Vreemd genoeg kunnen de formulieren niet digitaal ingevuld worden. Belastingen innen en onze identiteit controleren, dat lukt de overheid wel digitaal. Maar uitzoeken hoe we de democratie kunnen versterken met diezelfde digitale middelen, dat vinden de grote politieke partijen niet interessant.

U onderhoudt met uw belastinggeld de politieke partijen, die jaarlijks meer dan 50 miljoen euro overheidsfinanciering krijgen

Daarna komt de campagne. Ook hier zorgen de gevestigde partijen goed voor zichzelf: elke partij krijgt subsidies naargelang het stemmenaantal dat ze behaalde bij de vorige verkiezing. Dat betekent dat elke burger (ook zij die niet of tegen hun zin gaan stemmen, en zij die blanco of ongeldig stemmen) met zijn of haar belastinggeld de politieke partijen onderhoudt. Jaarlijks krijgen alle partijen samen meer dan 50 miljoen euro aan overheidsfinanciering. Voor politieke burgerinitiatieven is er geen budget.

En tenslotte zijn daar de verkiezingen zelf. Door de theoretische kiesdrempel van 5% geraken jonge partijen nagenoeg nooit verkozen. Zo wordt de vernieuwing van onderuit belemmerd. De traditionele partijen daarentegen recupereren alle 'verloren' stemmen en verdelen de zetels mooi onder elkaar. In Duitsland raakten onlangs nog 7 miljoen kiezers (van de 80 miljoen burgers) hun stem kwijt dankzij de kiesdrempel. Bijna 10% van de Duitse bevolking wordt hierdoor niet vertegenwoordigd in het federaal parlement.

Het gebrek aan vers bloed leidt tot een verarming van het politieke debat. De machtspartijen kunnen ongestoord consensusbeslissingen doorvoeren en zo bepaalde thema's aan het debat onttrekken en depolitiseren. Denk maar aan de verstrenging van de GAS-wet, de keuze voor het Oosterweeltracé, de invoering van een destructief besparings- en schuldenbeleid, en het moedwillig in stand houden van frauduleuze bancaire structuren en ons instabiel financieel systeem dat drijft op massaconsumptie. De mening van de burger doet er niet toe. Als we al bevraagd worden via een referendum, dan wordt onze mening achteraf consequent genegeerd.

De grote verkiezingsshow komt eraan, beste medeburger. We worden weer gepaaid, verleid en gebombardeerd met dwaze promotiefilmpjes die ons honderdduizenden euro's kosten. De beroepspolitici en hun partijen staan klaar om te scoren en te incasseren. Nu zijn enkel de verkiezingen en het onderling verdelen van de macht van tel.

De Piraten zijn de politieke vertaling van een veel grotere beweging van verontwaardigde burgers. Wij willen het huidige politieke systeem hacken omdat we niet langer geloven in de partijpolitiek en in de traditionele verkiezingen. We eisen inspraak in het politieke debat en bij politieke beslissingen. Wij willen onze toekomst niet overlaten aan partijen en beroepspolitici die een schrijnend gebrek aan langetermijnvisie vertonen. Wij willen uitzoeken hoe we onze levenskwaliteit en onze democratie kunnen versterken.

Vind jij ook dat wij als burgers niet genoeg gehoord worden? Steun ons dan door één van de 10.000 formulieren in te vullen, zodat de Piraten deel kunnen nemen aan de verkiezingen. Onze democratie en onze markteconomie hebben dringend zuurstof nodig. Onze samenleving en ons leefmilieu ook. Cynisme of afkeer van de politiek lossen niks op: we moeten onze toekomst in eigen handen nemen.

Sarah Van Liefferinge, voor de Piratenpartij

Elke burger kan een politieke partij oprichten. Op 'vlaanderen.be' staat te lezen: 'Een politieke partij is een vereniging van personen die staan voor bepaalde politieke doelstellingen die ze willen bereiken door zich verkiesbaar te stellen bij verkiezingen. Om een nieuwe politieke partij op te richten zijn er geen bijzondere voorwaarden, noch beperkingen.' Tot zover de democratische geest van de wet.In de praktijk blijkt dat de politieke partijen een aantal obstakels inbouwden, zoals de kieswetgeving, de kiesdrempel en de partijfinancieringswet. Onze beroepspolitici willen zogezegd de kloof met de burger dichten en 'de mensen betrekken bij de politiek'. Maar als de burger zijn politieke rechten wil verzilveren, dan belemmeren zij dat.Wanneer je als burgerbeweging aan de verkiezingen wil deelnemen, dan moet je massaal veel handtekeningen verzamelen. In Vlaanderen meer dan 10.000 als je in alle provincies en voor alle drie de parlementen wil opkomen! Voor zichzelf echter voorzagen de politieke partijen achterpoortjes: wie al in het parlement zit, heeft maar 10 handtekeningen van verkozenen nodig om in mei te mogen deelnemen. Vervolgens moeten deze 10.000 formulieren stuk voor stuk afgestempeld worden door een ambtenaar, in de woonplaats van elke afzonderlijke ondertekenaar. Dus moet je met al die formulieren - tijdens beperkte kantooruren - naar heel wat verschillende gemeentehuizen. Voorwaar, de bureaucratie fleurt helemaal op.Vreemd genoeg kunnen de formulieren niet digitaal ingevuld worden. Belastingen innen en onze identiteit controleren, dat lukt de overheid wel digitaal. Maar uitzoeken hoe we de democratie kunnen versterken met diezelfde digitale middelen, dat vinden de grote politieke partijen niet interessant.Daarna komt de campagne. Ook hier zorgen de gevestigde partijen goed voor zichzelf: elke partij krijgt subsidies naargelang het stemmenaantal dat ze behaalde bij de vorige verkiezing. Dat betekent dat elke burger (ook zij die niet of tegen hun zin gaan stemmen, en zij die blanco of ongeldig stemmen) met zijn of haar belastinggeld de politieke partijen onderhoudt. Jaarlijks krijgen alle partijen samen meer dan 50 miljoen euro aan overheidsfinanciering. Voor politieke burgerinitiatieven is er geen budget.En tenslotte zijn daar de verkiezingen zelf. Door de theoretische kiesdrempel van 5% geraken jonge partijen nagenoeg nooit verkozen. Zo wordt de vernieuwing van onderuit belemmerd. De traditionele partijen daarentegen recupereren alle 'verloren' stemmen en verdelen de zetels mooi onder elkaar. In Duitsland raakten onlangs nog 7 miljoen kiezers (van de 80 miljoen burgers) hun stem kwijt dankzij de kiesdrempel. Bijna 10% van de Duitse bevolking wordt hierdoor niet vertegenwoordigd in het federaal parlement.Het gebrek aan vers bloed leidt tot een verarming van het politieke debat. De machtspartijen kunnen ongestoord consensusbeslissingen doorvoeren en zo bepaalde thema's aan het debat onttrekken en depolitiseren. Denk maar aan de verstrenging van de GAS-wet, de keuze voor het Oosterweeltracé, de invoering van een destructief besparings- en schuldenbeleid, en het moedwillig in stand houden van frauduleuze bancaire structuren en ons instabiel financieel systeem dat drijft op massaconsumptie. De mening van de burger doet er niet toe. Als we al bevraagd worden via een referendum, dan wordt onze mening achteraf consequent genegeerd. De grote verkiezingsshow komt eraan, beste medeburger. We worden weer gepaaid, verleid en gebombardeerd met dwaze promotiefilmpjes die ons honderdduizenden euro's kosten. De beroepspolitici en hun partijen staan klaar om te scoren en te incasseren. Nu zijn enkel de verkiezingen en het onderling verdelen van de macht van tel. De Piraten zijn de politieke vertaling van een veel grotere beweging van verontwaardigde burgers. Wij willen het huidige politieke systeem hacken omdat we niet langer geloven in de partijpolitiek en in de traditionele verkiezingen. We eisen inspraak in het politieke debat en bij politieke beslissingen. Wij willen onze toekomst niet overlaten aan partijen en beroepspolitici die een schrijnend gebrek aan langetermijnvisie vertonen. Wij willen uitzoeken hoe we onze levenskwaliteit en onze democratie kunnen versterken.Vind jij ook dat wij als burgers niet genoeg gehoord worden? Steun ons dan door één van de 10.000 formulieren in te vullen, zodat de Piraten deel kunnen nemen aan de verkiezingen. Onze democratie en onze markteconomie hebben dringend zuurstof nodig. Onze samenleving en ons leefmilieu ook. Cynisme of afkeer van de politiek lossen niks op: we moeten onze toekomst in eigen handen nemen.Sarah Van Liefferinge, voor de Piratenpartij