De controle vond plaats na diverse signalen over onder meer gebrekkige veiligheid, economische uitbuiting en problemen inzake woonkwaliteit. De flexcontrole werd gecoördineerd door ARIEC Limburg, het arrondissementeel informatie- en expertisecentrum dat lokale besturen ondersteunt bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Tijdens de actie is een advies opgemaakt voor de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van een kamerwoning. Er werden diverse vaststellingen inzake brandveiligheid gedaan. Verder zullen er heel wat aanmaningen gebeuren inzake milieu en ruimtelijke ordening. Pv's met betrekking tot sociaalstrafrechtelijke inbreuken van de sociale inspectiediensten worden aan het arbeidsauditoraat overgemaakt. "Al sinds 2012 merken we dat de sector van de handcarwash enorm kwetsbaar is. Controles in het verleden hebben geleid tot bestuurlijke sluitingen en veroordelingen inzake mensenhandel of economische uitbuiting. Daarom wordt de sector binnen Limburg structureel aan bestuurlijke controles onderworpen om te voorkomen dat de openbare orde wordt bedreigd en de lokale besturen worden ondermijnd", zegt Annemie De Boye van ARIEC Limburg. "Als stadsbestuur schenken we al lange tijd bijzondere aandacht aan de handcarwashes. Als gevolg van controles in het verleden in Genk werd een netwerk blootgelegd van een tiental gelinkte handcarwashes. Het was dan ook aangewezen om een gemeente-overschrijdende actie te doen," legt burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk uit. "Door grensoverschrijdend te werken voorkomen we dat criminaliteit zich verplaatst. Het blijft van belang deze sector te monitoren met behulp van zo'n controle, anders dreigt oneerlijke economische concurrentie", vullen de burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V), van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) en van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a) aan. (Belga)

De controle vond plaats na diverse signalen over onder meer gebrekkige veiligheid, economische uitbuiting en problemen inzake woonkwaliteit. De flexcontrole werd gecoördineerd door ARIEC Limburg, het arrondissementeel informatie- en expertisecentrum dat lokale besturen ondersteunt bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Tijdens de actie is een advies opgemaakt voor de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van een kamerwoning. Er werden diverse vaststellingen inzake brandveiligheid gedaan. Verder zullen er heel wat aanmaningen gebeuren inzake milieu en ruimtelijke ordening. Pv's met betrekking tot sociaalstrafrechtelijke inbreuken van de sociale inspectiediensten worden aan het arbeidsauditoraat overgemaakt. "Al sinds 2012 merken we dat de sector van de handcarwash enorm kwetsbaar is. Controles in het verleden hebben geleid tot bestuurlijke sluitingen en veroordelingen inzake mensenhandel of economische uitbuiting. Daarom wordt de sector binnen Limburg structureel aan bestuurlijke controles onderworpen om te voorkomen dat de openbare orde wordt bedreigd en de lokale besturen worden ondermijnd", zegt Annemie De Boye van ARIEC Limburg. "Als stadsbestuur schenken we al lange tijd bijzondere aandacht aan de handcarwashes. Als gevolg van controles in het verleden in Genk werd een netwerk blootgelegd van een tiental gelinkte handcarwashes. Het was dan ook aangewezen om een gemeente-overschrijdende actie te doen," legt burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk uit. "Door grensoverschrijdend te werken voorkomen we dat criminaliteit zich verplaatst. Het blijft van belang deze sector te monitoren met behulp van zo'n controle, anders dreigt oneerlijke economische concurrentie", vullen de burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V), van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) en van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a) aan. (Belga)