Justitieminister Koen Geens heeft al een aantal maatregelen genomen om de druk op de Belgische gevangenissen te verlichten. Hij nam die na de oproep van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen - een onafhankelijke instelling voor de controle op de gevangenissen - om iedereen die vrij gelaten kan worden ook effectief vrij te laten. De toezichtsraad achtte dit nodig wegens de gezondheidsrisico's die het coronavirus met zich meebrengt. De toezichtsraad vraagt daarom om de gevangenisbevolking terug te brengen tot maximaal de opvangcapaciteit van elke inrichting. Justitieminister Geens heeft om die reden een maand geleden een volmachtbesluit uitgevaardigd dat regelt dat gedetineerden die zes maanden voor strafeinde zijn in aanmerking kunnen komen voor een vervroegde invrijheidstelling, mits voorwaarden. "In onze strafinrichting gaat het om een 20-tal gedetineerden", zegt Paul Dauwe, directeur van de gevangenis in Hasselt. (Belga)

Justitieminister Koen Geens heeft al een aantal maatregelen genomen om de druk op de Belgische gevangenissen te verlichten. Hij nam die na de oproep van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen - een onafhankelijke instelling voor de controle op de gevangenissen - om iedereen die vrij gelaten kan worden ook effectief vrij te laten. De toezichtsraad achtte dit nodig wegens de gezondheidsrisico's die het coronavirus met zich meebrengt. De toezichtsraad vraagt daarom om de gevangenisbevolking terug te brengen tot maximaal de opvangcapaciteit van elke inrichting. Justitieminister Geens heeft om die reden een maand geleden een volmachtbesluit uitgevaardigd dat regelt dat gedetineerden die zes maanden voor strafeinde zijn in aanmerking kunnen komen voor een vervroegde invrijheidstelling, mits voorwaarden. "In onze strafinrichting gaat het om een 20-tal gedetineerden", zegt Paul Dauwe, directeur van de gevangenis in Hasselt. (Belga)