De vakbond vindt het niet kunnen dat gepensioneerden zullen moeten betalen voor een vergoeding die wordt afgeschaft. Een delegatie heeft daarover een gesprek gehad met de kabinetschef van De Croo. Daar uitten de afgevaardigden hun vrees over discriminatie voor bepaalde gepensioneerden, want door de afschaffing ontstaan drie categorieën gepensioneerden. Volgens Joris Lermytte van de pensioendienst van het ACV zal er een advies gevraagd worden aan de Raad van State om die discriminatie te onderzoeken en de afschaffing te herbekijken. "Dat getuigt dat ze op zoek zijn naar een uitweg", zegt hij. "Het lijkt erop dat ze al weten dat de gelijkheid geschonden zal worden." Het kabinet van de minister gaf volgens Lermytte ook nog mee dat het loyaal wil blijven aan de beslissing van de regering. De begrafenisvergoeding is een soort overlijdensverzekering die deel uitmaakt van het overheidspensioen. Alle gepensioneerden betalen daarvoor een maandelijkse bijdrage van 0,5 procent op hun pensioen. Bij hun overlijden krijgen de nabestaanden in ruil een vergoeding. Die begrafenisvergoeding is gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen en is beperkt tot 2.410,31 euro. De regering wil de uitbetaling van de begrafenisvergoeding schrappen, maar de bijdrage wel behouden. Ook voor wie al heeft bijgedragen, gaat de begrafenisvergoeding verloren. De maatregel ging aanvankelijk ingaan vanaf 1 juli, maar het parlement moet de wet nog stemmen. (Belga)

De vakbond vindt het niet kunnen dat gepensioneerden zullen moeten betalen voor een vergoeding die wordt afgeschaft. Een delegatie heeft daarover een gesprek gehad met de kabinetschef van De Croo. Daar uitten de afgevaardigden hun vrees over discriminatie voor bepaalde gepensioneerden, want door de afschaffing ontstaan drie categorieën gepensioneerden. Volgens Joris Lermytte van de pensioendienst van het ACV zal er een advies gevraagd worden aan de Raad van State om die discriminatie te onderzoeken en de afschaffing te herbekijken. "Dat getuigt dat ze op zoek zijn naar een uitweg", zegt hij. "Het lijkt erop dat ze al weten dat de gelijkheid geschonden zal worden." Het kabinet van de minister gaf volgens Lermytte ook nog mee dat het loyaal wil blijven aan de beslissing van de regering. De begrafenisvergoeding is een soort overlijdensverzekering die deel uitmaakt van het overheidspensioen. Alle gepensioneerden betalen daarvoor een maandelijkse bijdrage van 0,5 procent op hun pensioen. Bij hun overlijden krijgen de nabestaanden in ruil een vergoeding. Die begrafenisvergoeding is gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen en is beperkt tot 2.410,31 euro. De regering wil de uitbetaling van de begrafenisvergoeding schrappen, maar de bijdrage wel behouden. Ook voor wie al heeft bijgedragen, gaat de begrafenisvergoeding verloren. De maatregel ging aanvankelijk ingaan vanaf 1 juli, maar het parlement moet de wet nog stemmen. (Belga)