Vaak wordt vanuit de commerciële visserij nogal scheef gekeken naar recreatieve vissers, als zouden ze heel wat van de commerciële vissen vangen en wegen op de quota. Dat blijkt niet zo. Er zijn ongeveer 2.000 recreatieve vissers, bijna vier keer meer dan professionele vissers, maar die zorgen amper voor één procent van de aangelande vis. Bovendien wordt er vooral garnalen en wijting naar boven gehaald, wat minder interessante producten zijn voor de commerciële visserij. Garnalen worden het meest bovengehaald, bijna 80 ton, gevolgd door wijting, goed voor zo'n 50 ton. Kabeljauw en tong, waarmee de recreatieve vissers in dezelfde vijver vissen als de commerciële visserij, is goed voor amper 40 ton, waarmee de recreatieve vissers amper wegen op de cijfers van de professionele visserij. Samen besteden de vissers zo'n 5 miljoen euro op jaarbasis. Het gaat dan vooral om de aankoop of huur van vaartuigen, hengelmateriaal, zeekledij maar ook brandstof. De economische impact is wellicht nog groter door de toeristische aantrekkingskracht, denk bijvoorbeeld aan de garnaalvissers of kruiers. Het is pas de eerste keer dat die activiteiten in kaart worden gebracht, waardoor er nu een nulmeting ontstaat en deze sector verder kan opgevolgd worden. Zo'n 259 vissers werkten actief mee. (Belga)

Vaak wordt vanuit de commerciële visserij nogal scheef gekeken naar recreatieve vissers, als zouden ze heel wat van de commerciële vissen vangen en wegen op de quota. Dat blijkt niet zo. Er zijn ongeveer 2.000 recreatieve vissers, bijna vier keer meer dan professionele vissers, maar die zorgen amper voor één procent van de aangelande vis. Bovendien wordt er vooral garnalen en wijting naar boven gehaald, wat minder interessante producten zijn voor de commerciële visserij. Garnalen worden het meest bovengehaald, bijna 80 ton, gevolgd door wijting, goed voor zo'n 50 ton. Kabeljauw en tong, waarmee de recreatieve vissers in dezelfde vijver vissen als de commerciële visserij, is goed voor amper 40 ton, waarmee de recreatieve vissers amper wegen op de cijfers van de professionele visserij. Samen besteden de vissers zo'n 5 miljoen euro op jaarbasis. Het gaat dan vooral om de aankoop of huur van vaartuigen, hengelmateriaal, zeekledij maar ook brandstof. De economische impact is wellicht nog groter door de toeristische aantrekkingskracht, denk bijvoorbeeld aan de garnaalvissers of kruiers. Het is pas de eerste keer dat die activiteiten in kaart worden gebracht, waardoor er nu een nulmeting ontstaat en deze sector verder kan opgevolgd worden. Zo'n 259 vissers werkten actief mee. (Belga)