Elk jaar berekent PwC wanneer de Tax Freedom Day, de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. Pas vanaf de dag nadien zou hij werken voor eigen rekening. Het FAN vindt de boodschap van PwC populistisch en ongenuanceerd. Met zijn tweede Tax Justice Day wil het netwerk onderstrepen hoe belangrijk het wel is om belastingen te innen. "We willen geen belastingverhogingen, maar wel dat vermogen, kapitaal en vennootschappen verplicht worden meer bij te dragen aan de opbouw van een verzorgingsstaat en niet de doodgravers worden van ons sociaal model. Iedereen heeft behoefte aan sociale bescherming en publieke diensten", speechte Eric Goeman, coördinator FAN. De manifestatie in Brussel werd ook bijgewoond door Rudy De Leeuw, topman van het ABVV, die vindt dat iedereen moet belastingen betalen volgens zijn mogelijkheden. "Hiervoor moeten we de fiscale fraude verder aanpakken, moet er een vermogensbelasting komen en gesnoeid worden in allerlei uitzonderingsregimes. De loontrekkenden dragen al genoeg af", aldus De Leeuw. (KME)

Elk jaar berekent PwC wanneer de Tax Freedom Day, de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. Pas vanaf de dag nadien zou hij werken voor eigen rekening. Het FAN vindt de boodschap van PwC populistisch en ongenuanceerd. Met zijn tweede Tax Justice Day wil het netwerk onderstrepen hoe belangrijk het wel is om belastingen te innen. "We willen geen belastingverhogingen, maar wel dat vermogen, kapitaal en vennootschappen verplicht worden meer bij te dragen aan de opbouw van een verzorgingsstaat en niet de doodgravers worden van ons sociaal model. Iedereen heeft behoefte aan sociale bescherming en publieke diensten", speechte Eric Goeman, coördinator FAN. De manifestatie in Brussel werd ook bijgewoond door Rudy De Leeuw, topman van het ABVV, die vindt dat iedereen moet belastingen betalen volgens zijn mogelijkheden. "Hiervoor moeten we de fiscale fraude verder aanpakken, moet er een vermogensbelasting komen en gesnoeid worden in allerlei uitzonderingsregimes. De loontrekkenden dragen al genoeg af", aldus De Leeuw. (KME)