Er zijn merkelijk meer besmettingen met het coronavirus, zowel bij het personeel als bij de gedetineerden. "Sinds 2 november is alle bezoek opgeschort. Ook de uitgaansvergunningen en verloven zijn geschorst. Ondertussen blijven gedetineerden opgesloten worden in de arresthuizen, maar is de uitstroom minder vlot, gezien gedetineerden sinds maart moeilijker aan hun reclassering hebben kunnen werken. De druk op zowel het personeel als de gedetineerden wordt groter dan in de eerste lockdown" , zegt Kathleen Van De Vijver. Daarmee beaamt de woordvoerster van het Gevangeniswezen het beeld dat dinsdag geschetst wordt in een reportage in De Standaard, waarin een gevangenisdirectrice en een klinisch psychologe hun nood klagen. "De frustraties nemen toe in gevangenissen", heet het in de krant. "Er was sowieso al een overbevolkingsprobleem in onze gevangenissen", zegt Van de Vijver. "We blijven ons in alle gevangenissen dagelijks inzetten om het organiseren van wandelingen, douches, individuele gesprekken met directie en de psychosociale dienst en videobel-sessies mogelijk te maken." (Belga)

Er zijn merkelijk meer besmettingen met het coronavirus, zowel bij het personeel als bij de gedetineerden. "Sinds 2 november is alle bezoek opgeschort. Ook de uitgaansvergunningen en verloven zijn geschorst. Ondertussen blijven gedetineerden opgesloten worden in de arresthuizen, maar is de uitstroom minder vlot, gezien gedetineerden sinds maart moeilijker aan hun reclassering hebben kunnen werken. De druk op zowel het personeel als de gedetineerden wordt groter dan in de eerste lockdown" , zegt Kathleen Van De Vijver. Daarmee beaamt de woordvoerster van het Gevangeniswezen het beeld dat dinsdag geschetst wordt in een reportage in De Standaard, waarin een gevangenisdirectrice en een klinisch psychologe hun nood klagen. "De frustraties nemen toe in gevangenissen", heet het in de krant. "Er was sowieso al een overbevolkingsprobleem in onze gevangenissen", zegt Van de Vijver. "We blijven ons in alle gevangenissen dagelijks inzetten om het organiseren van wandelingen, douches, individuele gesprekken met directie en de psychosociale dienst en videobel-sessies mogelijk te maken." (Belga)