Bij het contactonderzoek is het alle hens aan dek. Op alle niveaus wordt de contacttracing uitgebreid. Op lokaal vlak timmert de Vlaamse administratie aan een kader waarmee de gemeentebesturen aan de slag kunnen om besmette patiënten op te sporen en besmettingsbronnen in kaart te brengen. De lokale besturen krijgen daarvoor 100 euro per onderzoek rond een besmette persoon.
...

Bij het contactonderzoek is het alle hens aan dek. Op alle niveaus wordt de contacttracing uitgebreid. Op lokaal vlak timmert de Vlaamse administratie aan een kader waarmee de gemeentebesturen aan de slag kunnen om besmette patiënten op te sporen en besmettingsbronnen in kaart te brengen. De lokale besturen krijgen daarvoor 100 euro per onderzoek rond een besmette persoon. Via enkele opschalingen zitten de contactspeurders van het centrale Vlaamse onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een consortium van callcenters en mutualiteiten, nu aan 950 voltijdse equivalenten aan de telefoons en 170 field agents die huisbezoeken uitvoeren. Wel schakelt men sinds kort ook sms'en in om mogelijk besmette patiënten te bereiken. Volgens het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid is er evenwel nog geen achterstand opgebouwd.Toch is de Vlaamse regering er niet helemaal gerust in. Daarom verstuurde minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD) een oproep naar de leidinggevende ambtenaren van de Vlaamse administratie. Zij moeten bekijken of ze ambtenaren kunnen vrijmaken om mee te werken aan de contacttracing. De bedoeling is om zo snel mogelijk tot een 200-tal extra medewerkers te komen om te helpen bij het telefoneren, zo luidt het op het kabinet-Somers.Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde vorige week al aan dat Vlaanderen 'er alles aan doet om het contactonderzoek gaande te houden'. Vorige maand verlengde de regering het contract met het consortium alvast tot eind mei. Uit recente cijfers blijkt dat er in de eerste drie maanden van het contract 11 miljoen euro werd gefactureerd. Door beroep te doen op ambtenaren kan de regering alvast een deel van de kosten drukken. Oppositielid Hannes Anaf (SP.A) juicht de beslissing toe. 'Ik ben zelf tien jaar ambtenaar geweest. Ik ben er zeker van dat men snel 200 bereidwillige ambtenaren vindt die als echte civil servants deze taak willen opnemen', zegt hij. Wel betreurt Anaf dat Beke nu pas denkt aan ambtenaren. 'In het begin van de crisis hebben we dat al gevraagd, maar de minister heeft steeds geweigerd.' Bij de Vlaamse overheid werken er zo'n 29.000 mensen.Beke heeft wel aan aangegeven dat de ambtenaren complementair zouden worden ingezet en dat ook het aantal medewerkers van het consortium nog kan worden opgeschaald. 'Wat mij betreft voorbij het maximum van wat er oorspronkelijk was afgesproken', luidde het.