Tijdens de eerste virusgolf en de lockdown van het voorjaar was de impact op het verkeer weliswaar het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in april daalde toen spectaculair, met liefst 66 procent bij het autoverkeer en 25 procent bij het vrachtverkeer. Ook de filecijfers kenden een historische terugval. De totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag liefst 93 procent lager dan gebruikelijk. In de regio's Brussel en Gent waren de structurele files volledig verdwenen. In Antwerpen lag de filezwaarte op werkdagen 90 procent lager. De files die er in die regio nog stonden, waren te wijten aan grenscontroles, hinder door werken voor de Oosterweelverbinding en verkeersongevallen. Vanaf mei werden de coronamaatregelen gefaseerd versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Medio juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4 procent onder het gebruikelijke niveau. De toename van het verkeer werkte ook opnieuw files in de hand. Aan het begin van de zomervakantie lag de filezwaarte in Vlaanderen nog 24 procent lager dan gebruikelijk. Het is een jaarlijks fenomeen dat in juli en augustus de verkeersdrukte en de structurele files afnemen. De files in die vakantiemaanden zijn doorgaans het gevolg van hinder door wegwerkzaamheden en incidenten op de weg. Opmerkelijk echter: midden juli lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen ruim boven het niveau van 2019 (+55 procent). (Belga)

Tijdens de eerste virusgolf en de lockdown van het voorjaar was de impact op het verkeer weliswaar het grootst. Het gebruik van de snelwegen op werkdagen in april daalde toen spectaculair, met liefst 66 procent bij het autoverkeer en 25 procent bij het vrachtverkeer. Ook de filecijfers kenden een historische terugval. De totale filezwaarte op het Vlaamse snelwegennet lag liefst 93 procent lager dan gebruikelijk. In de regio's Brussel en Gent waren de structurele files volledig verdwenen. In Antwerpen lag de filezwaarte op werkdagen 90 procent lager. De files die er in die regio nog stonden, waren te wijten aan grenscontroles, hinder door werken voor de Oosterweelverbinding en verkeersongevallen. Vanaf mei werden de coronamaatregelen gefaseerd versoepeld of afgebouwd. Dat leidde tot een gestage terugkeer van het verkeer en de drukte op de snelwegen. Medio juli was het vrachtverkeer op werkdagen opnieuw aangegroeid tot zelfs een licht hoger niveau (+5 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het autoverkeer lag nog 4 procent onder het gebruikelijke niveau. De toename van het verkeer werkte ook opnieuw files in de hand. Aan het begin van de zomervakantie lag de filezwaarte in Vlaanderen nog 24 procent lager dan gebruikelijk. Het is een jaarlijks fenomeen dat in juli en augustus de verkeersdrukte en de structurele files afnemen. De files in die vakantiemaanden zijn doorgaans het gevolg van hinder door wegwerkzaamheden en incidenten op de weg. Opmerkelijk echter: midden juli lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen ruim boven het niveau van 2019 (+55 procent). (Belga)