De conservatieve rechter Anthony Kennedy, die waarschijnlijk de doorslaggevende stem zal hebben, vroeg zich af of de federale regering het huwelijk wel mag definiëren, en of die bevoegdheid niet helemaal aan de staten moet worden overgelaten. Na de zitting van woensdag leken vijf van de negen rechters bereid de wet van 1996 in te trekken. Die belet dat homo's die wettelijk gehuwd zijn, in een van de negen staten waar dat toegelaten is, genieten van rechten die het federale niveau voorziet voor gehuwde heteroseksuele koppels. In haar oordeel moet het Hooggerechtshof onder andere zeggen of dit principe in strijd is met het gelijkheidsprincipe zoals dat in de Amerikaanse grondwet staat. Dat oordeel wordt eind juni verwacht. (JDH)

De conservatieve rechter Anthony Kennedy, die waarschijnlijk de doorslaggevende stem zal hebben, vroeg zich af of de federale regering het huwelijk wel mag definiëren, en of die bevoegdheid niet helemaal aan de staten moet worden overgelaten. Na de zitting van woensdag leken vijf van de negen rechters bereid de wet van 1996 in te trekken. Die belet dat homo's die wettelijk gehuwd zijn, in een van de negen staten waar dat toegelaten is, genieten van rechten die het federale niveau voorziet voor gehuwde heteroseksuele koppels. In haar oordeel moet het Hooggerechtshof onder andere zeggen of dit principe in strijd is met het gelijkheidsprincipe zoals dat in de Amerikaanse grondwet staat. Dat oordeel wordt eind juni verwacht. (JDH)