De hervorming moet de werking van de politie verbeteren. Het aantal mensen dat managementondersteunende taken heeft wordt beperkt, zodat er honderden agenten extra op het terrein kunnen worden ingezet. De hervorming moet de politiestructuur ook beter afstemmen op de nieuwe gerechtelijke structuur, met de grote provinciale gerechtelijke arrondissementen. Milquet snoeit fors in het aantal mandaten bij de federale politie. Centraal blijven er, naast de commissaris-generaal, drie directeurs-generaal over. Nu zijn dat er nog enkele tientallen. Per gerechtelijk arrondissement blijft er een gerechtelijk directeur (dirJud) én een administratief directeur (dirCo), maar omdat het aantal gerechtelijke arrondissementen vermindert daalt hun aantal van telkens 27 nu naar respectievelijk 14 en 12 à 13. De directie "management" zal nog vier interne diensten tellen, tegenover twaalf nu. Ook bij andere directies wordt er gesnoeid in het aantal interne diensten. (Belga)

De hervorming moet de werking van de politie verbeteren. Het aantal mensen dat managementondersteunende taken heeft wordt beperkt, zodat er honderden agenten extra op het terrein kunnen worden ingezet. De hervorming moet de politiestructuur ook beter afstemmen op de nieuwe gerechtelijke structuur, met de grote provinciale gerechtelijke arrondissementen. Milquet snoeit fors in het aantal mandaten bij de federale politie. Centraal blijven er, naast de commissaris-generaal, drie directeurs-generaal over. Nu zijn dat er nog enkele tientallen. Per gerechtelijk arrondissement blijft er een gerechtelijk directeur (dirJud) én een administratief directeur (dirCo), maar omdat het aantal gerechtelijke arrondissementen vermindert daalt hun aantal van telkens 27 nu naar respectievelijk 14 en 12 à 13. De directie "management" zal nog vier interne diensten tellen, tegenover twaalf nu. Ook bij andere directies wordt er gesnoeid in het aantal interne diensten. (Belga)