Eind april konden de leerlingen van het vijfde leerjaar uit alle lagere lagere scholen in Vlaanderen en Brussel deelnemen aan de online toets over verkeer en mobiliteit. Het aantal deelnemers steeg licht tot 34.103 leerlingen. 22.016 leerlingen zijn geslaagd. "Het valt op dat het slaagcijfer een stuk hoger ligt dan bij de vorige editie (31 pct), ondanks het feit dat de toets ook dit jaar een groot aantal vragen omvatte waarbij de leerlingen moeten bewijzen dat ze de opgedane kennis ook kunnen toepassen", klinkt het in het persbericht.

Tot 2015 schommelden de slaagcijfers jaarlijks rond de 80 procent, maar toen bestond de toets voornamelijk uit pure kennisvragen. De toetst bestond uit 25 meerkeuzevragen rond de thema's verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitude, en algemene verkeersregels. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden.

Thema's die rechtstreeks te maken hebben met veiligheid scoren opvallend hoog. Veel minder gekend zijn de voorrangsregels bijvoorbeeld bij fietsoversteekplaatsen of het einde van een fietspad.

Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico's voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. "De stijgende slaagcijfers tonen aan dat we op de goede weg zitten. Hoe langer hoe meer lagere scholen trekken met de leerlingen het echte verkeer in en tonen met concrete voorbeelden aan hoe het wel en niet moet. Daarmee leggen ze een belangrijke basis voor veilig verkeersgedrag op latere leeftijd", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts(N-VA).

Eind april konden de leerlingen van het vijfde leerjaar uit alle lagere lagere scholen in Vlaanderen en Brussel deelnemen aan de online toets over verkeer en mobiliteit. Het aantal deelnemers steeg licht tot 34.103 leerlingen. 22.016 leerlingen zijn geslaagd. "Het valt op dat het slaagcijfer een stuk hoger ligt dan bij de vorige editie (31 pct), ondanks het feit dat de toets ook dit jaar een groot aantal vragen omvatte waarbij de leerlingen moeten bewijzen dat ze de opgedane kennis ook kunnen toepassen", klinkt het in het persbericht. Tot 2015 schommelden de slaagcijfers jaarlijks rond de 80 procent, maar toen bestond de toets voornamelijk uit pure kennisvragen. De toetst bestond uit 25 meerkeuzevragen rond de thema's verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitude, en algemene verkeersregels. Om te slagen moeten leerlingen minstens 17 van de 25 vragen correct beantwoorden. Thema's die rechtstreeks te maken hebben met veiligheid scoren opvallend hoog. Veel minder gekend zijn de voorrangsregels bijvoorbeeld bij fietsoversteekplaatsen of het einde van een fietspad. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico's voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. "De stijgende slaagcijfers tonen aan dat we op de goede weg zitten. Hoe langer hoe meer lagere scholen trekken met de leerlingen het echte verkeer in en tonen met concrete voorbeelden aan hoe het wel en niet moet. Daarmee leggen ze een belangrijke basis voor veilig verkeersgedrag op latere leeftijd", reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts(N-VA).