Staatsveiligheid gaat uit van 450 gedetineerden met indicaties van radicalisering. Bij 237 van hen gaat het om meer dan indicaties: zij staan op de lijst van de Cel Extremisme van de gevangenissen. 21 zwaar geradicaliseerden zitten op de De-Radex-afdelingen in Hasselt en Ittre, waar ze worden afgezonderd in aparte vleugels om beïnvloeding te voorkomen. Uit cijfers die De Morgen opvroeg bij de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap blijkt dat slechts twaalf van hen een individueel deradicaliseringstraject volgen. Aan Vlaamse zijde gebeuren die trajecten door twee gespecialiseerde deradicaliseringsconsulenten. De twee consulenten zijn begonnen op de De-Radex-afdeling in Hasselt, maar hebben ondertussen 33 individuele begeleidingen opgestart, gespreid over zeven gevangenissen. In Franstalig België zou het gaan om 35 individuele trajecten. In alle gevangenissen in België samen volgen dus 68 gedetineerden zo'n intensief traject, of één op de drie gevangenen op de lijst van de Cel Extremisme. (Belga)

Staatsveiligheid gaat uit van 450 gedetineerden met indicaties van radicalisering. Bij 237 van hen gaat het om meer dan indicaties: zij staan op de lijst van de Cel Extremisme van de gevangenissen. 21 zwaar geradicaliseerden zitten op de De-Radex-afdelingen in Hasselt en Ittre, waar ze worden afgezonderd in aparte vleugels om beïnvloeding te voorkomen. Uit cijfers die De Morgen opvroeg bij de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap blijkt dat slechts twaalf van hen een individueel deradicaliseringstraject volgen. Aan Vlaamse zijde gebeuren die trajecten door twee gespecialiseerde deradicaliseringsconsulenten. De twee consulenten zijn begonnen op de De-Radex-afdeling in Hasselt, maar hebben ondertussen 33 individuele begeleidingen opgestart, gespreid over zeven gevangenissen. In Franstalig België zou het gaan om 35 individuele trajecten. In alle gevangenissen in België samen volgen dus 68 gedetineerden zo'n intensief traject, of één op de drie gevangenen op de lijst van de Cel Extremisme. (Belga)