"Brussel huisvest een grote groep kinderen en jongeren die opgroeien in een kansarme of kwetsbare context. Voor een groeiend aantal leerlingen in een verontrustende onderwijs- en opvoedingssituatie, is naast de bestaande initiatieven, extra ondersteuning en begeleiding nodig", zegt Gatz. De bedoeling van het ondersteuningsproject is de vijf scholen begeleiding, ondersteuning, en waar nodig professionele hulpverlening, te bieden om positief gedrag op school te versterken, een positief schoolklimaat te bevorderen en uitsluiting en uitval te verminderen. Elk van de scholen zal daarvoor tegen eind 2021 een concreet plan van aanpak opmaken, op maat van de doelgroep en op maat van de school, voor de inzet van de voorziene middelen. "We willen risicojongeren opnieuw warm maken voor het onderwijsgebeuren door hun sociaal-emotioneel welbevinden te verhogen én door de school te ondersteunen bij het uitdragen van een zorgbeleid op maat", zegt minister Gatz. De subsidie werd toegekend aan volgende 5 scholen: Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck, GO! Atheneum Emanuel Hiel (i.s.m. GO! Technisch Atheneum Victor Horta), GO! Technisch Atheneum Zavelenberg, Don Bosco Technisch Instituut en Sint-Guido-Instituut. In 2021 krijgen deze scholen elk 134.600 euro, en in 2022 en 2023 telkens 147.000 euro. (Belga)

"Brussel huisvest een grote groep kinderen en jongeren die opgroeien in een kansarme of kwetsbare context. Voor een groeiend aantal leerlingen in een verontrustende onderwijs- en opvoedingssituatie, is naast de bestaande initiatieven, extra ondersteuning en begeleiding nodig", zegt Gatz. De bedoeling van het ondersteuningsproject is de vijf scholen begeleiding, ondersteuning, en waar nodig professionele hulpverlening, te bieden om positief gedrag op school te versterken, een positief schoolklimaat te bevorderen en uitsluiting en uitval te verminderen. Elk van de scholen zal daarvoor tegen eind 2021 een concreet plan van aanpak opmaken, op maat van de doelgroep en op maat van de school, voor de inzet van de voorziene middelen. "We willen risicojongeren opnieuw warm maken voor het onderwijsgebeuren door hun sociaal-emotioneel welbevinden te verhogen én door de school te ondersteunen bij het uitdragen van een zorgbeleid op maat", zegt minister Gatz. De subsidie werd toegekend aan volgende 5 scholen: Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck, GO! Atheneum Emanuel Hiel (i.s.m. GO! Technisch Atheneum Victor Horta), GO! Technisch Atheneum Zavelenberg, Don Bosco Technisch Instituut en Sint-Guido-Instituut. In 2021 krijgen deze scholen elk 134.600 euro, en in 2022 en 2023 telkens 147.000 euro. (Belga)