De Europese Commissie maakte eerder al een schijf van drie miljard vrij voor de ondersteuning van Syrische vluchtelingen in Turkije. Het geld maakt deel uit de omstreden vluchtelingendeal die de EU en Turkije in 2016 sloten. In totaal zou Turkije 6 miljard moeten krijgen, in ruil daarvoor mag de EU alle migranten die illegaal vanuit Turkije de oversteek wagen naar Griekenland en daar geen asiel krijgen, terugsturen. De EU moet dan voor iedere Syriër die naar Turkije wordt teruggestuurd, een andere in Turkije geregistreerde Syriër opnemen. De Europese Commissie heeft recent beslist een tweede schijf van drie miljard vrij te maken. Maar over waar dat geld dan vandaan moest komen, bestond discussie: onder meer Frankrijk en Duitsland wilden alles uit de Europese begroting halen, de Commissie zelf stelde voor om één miljard euro uit de EU-begroting putten. De uiteindelijke tekst is een compromis geworden: in het voorstel voor de begroting van 2019 komt anderhalf miljard uit het EU-potje, maar de Commissie wil ook dit jaar al een half miljard vrijmaken. De lidstaten passen dan het andere miljard bij. Het begrotingsvoorstel van bevoegd Eurocommissaris Günther Oettinger omvat in totaal 166 miljard euro in vastleggingen en 149 miljoen in betalingen voor 2019, een stijging met drie procent in vergelijking met het budget van dit jaar. Dat geld gaat onder meer naar de versterking van de buitengrenzen en kustwacht, uitwisselingsprogramma Erasmus, steun aan ontwikkelingslanden om de oorzaken van migratie aan te pakken en onderzoek en ontwikkeling. Eurocommissaris Oettinger houdt daarbij ook rekening met een Britse bijdrage in 2019. (Belga)

De Europese Commissie maakte eerder al een schijf van drie miljard vrij voor de ondersteuning van Syrische vluchtelingen in Turkije. Het geld maakt deel uit de omstreden vluchtelingendeal die de EU en Turkije in 2016 sloten. In totaal zou Turkije 6 miljard moeten krijgen, in ruil daarvoor mag de EU alle migranten die illegaal vanuit Turkije de oversteek wagen naar Griekenland en daar geen asiel krijgen, terugsturen. De EU moet dan voor iedere Syriër die naar Turkije wordt teruggestuurd, een andere in Turkije geregistreerde Syriër opnemen. De Europese Commissie heeft recent beslist een tweede schijf van drie miljard vrij te maken. Maar over waar dat geld dan vandaan moest komen, bestond discussie: onder meer Frankrijk en Duitsland wilden alles uit de Europese begroting halen, de Commissie zelf stelde voor om één miljard euro uit de EU-begroting putten. De uiteindelijke tekst is een compromis geworden: in het voorstel voor de begroting van 2019 komt anderhalf miljard uit het EU-potje, maar de Commissie wil ook dit jaar al een half miljard vrijmaken. De lidstaten passen dan het andere miljard bij. Het begrotingsvoorstel van bevoegd Eurocommissaris Günther Oettinger omvat in totaal 166 miljard euro in vastleggingen en 149 miljoen in betalingen voor 2019, een stijging met drie procent in vergelijking met het budget van dit jaar. Dat geld gaat onder meer naar de versterking van de buitengrenzen en kustwacht, uitwisselingsprogramma Erasmus, steun aan ontwikkelingslanden om de oorzaken van migratie aan te pakken en onderzoek en ontwikkeling. Eurocommissaris Oettinger houdt daarbij ook rekening met een Britse bijdrage in 2019. (Belga)