Vanaf dit jaar wordt er voor de feestkernen en pleinorganisatoren gewerkt met convenanten. Meerjarige overeenkomsten die afgesloten worden voor 2019 en 2020. "We komen tegemoet aan de vraag van de pleinorganisatoren voor meer zekerheid en transparantie", zegt Schepen van Feesten Annelies Storms (Sp.a). "Ze worden nu vroeger uitbetaald, moeten minder prefinancieren en hebben zekerheid over de subsidies voor de komende twee jaar." Het bedrag is gebaseerd op de gemiddelde subsidie van de voorbije vier jaar, maar indien dat bedrag lager ligt dan het bedrag dat ze kregen in 2018, krijgen ze in 2019 en 2020 hetzelfde bedrag als in 2018. Op die manier krijgt geen enkele pleinorganisator minder subsidie dan vorig jaar. Het stadsbestuur hield ook rekening met criteria als kindvriendelijkheid, leefbaarheid, duurzaamheid en het afvalbeleid. In totaal wordt een bedrag van 709.921 euro verdeeld over 13 pleinen. De grootste subsidies gaan naar de Kouter (84.176 euro), Sint-Baafsplein (75.000 euro), het Laurentplein (70.246 euro), Sint-Jacobs (62.441 euro) en Baudelo (64.766 euro). Polé Polé ontvangt 55.784 euro, gevolgd door Cirq (59.686 euro), Korenmarkt (58.998 euro), Braunplein (57.908 euro) en Veerleplein (39.944 euro). De Groentenmarkt zal 32.110 euro ontvangen, Place Musette 17.309 euro en de Vlasmarkt 31.553 euro. Voor de periode vanaf 2021 wordt een nieuwe regeling uitgewerkt met het oog op meerjarige subsidies. (Belga)

Vanaf dit jaar wordt er voor de feestkernen en pleinorganisatoren gewerkt met convenanten. Meerjarige overeenkomsten die afgesloten worden voor 2019 en 2020. "We komen tegemoet aan de vraag van de pleinorganisatoren voor meer zekerheid en transparantie", zegt Schepen van Feesten Annelies Storms (Sp.a). "Ze worden nu vroeger uitbetaald, moeten minder prefinancieren en hebben zekerheid over de subsidies voor de komende twee jaar." Het bedrag is gebaseerd op de gemiddelde subsidie van de voorbije vier jaar, maar indien dat bedrag lager ligt dan het bedrag dat ze kregen in 2018, krijgen ze in 2019 en 2020 hetzelfde bedrag als in 2018. Op die manier krijgt geen enkele pleinorganisator minder subsidie dan vorig jaar. Het stadsbestuur hield ook rekening met criteria als kindvriendelijkheid, leefbaarheid, duurzaamheid en het afvalbeleid. In totaal wordt een bedrag van 709.921 euro verdeeld over 13 pleinen. De grootste subsidies gaan naar de Kouter (84.176 euro), Sint-Baafsplein (75.000 euro), het Laurentplein (70.246 euro), Sint-Jacobs (62.441 euro) en Baudelo (64.766 euro). Polé Polé ontvangt 55.784 euro, gevolgd door Cirq (59.686 euro), Korenmarkt (58.998 euro), Braunplein (57.908 euro) en Veerleplein (39.944 euro). De Groentenmarkt zal 32.110 euro ontvangen, Place Musette 17.309 euro en de Vlasmarkt 31.553 euro. Voor de periode vanaf 2021 wordt een nieuwe regeling uitgewerkt met het oog op meerjarige subsidies. (Belga)