Rik Wouters (1882-1916) is een spilfiguur van het Brabantse 'fauvisme'. De twee brieven die voor het grote publiek te zien zijn in het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions, dateren van vlak voor zijn dood in 1916. Hij stierf toen op 33-jarige leeftijd. In de eerste brief, gericht aan zijn schildersvriend Maurice Wagemans (1877-1927, ) vertelt Rik Wouters over Punch, een hond die hij had geadopteerd van Wagemans. Verder bevat de brief twee vluchtige potloodschetsen. Op één tekening is Punch te herkennen die achter zijn eigen staart loopt, terwijl zijn vrouw Nel, gekleed in een lange jurk, lachend toekijkt. De tweede brief vertelt over Wouters verblijf in Amsterdam na zijn internering als deserteur in een militair kamp te Zeist. Hij werd toen geteisterd door hevige hoofdpijn, wat niet veel later kanker bleek te zijn. Wouters beschrijft hoe hij alsmaar meer verzwakt door de slepende ziekte. Naast de brieven van Wouters wordt een 350 jaar oude atlas van Joannes Blaeu te koop aangeboden. De 'Atlas Maior' komt uit de persoonlijke bibliotheek van Karel van Lotharingen (1712-1780), de Oostenrijkse landvoogd van onze contreien tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw. (Belga)

Rik Wouters (1882-1916) is een spilfiguur van het Brabantse 'fauvisme'. De twee brieven die voor het grote publiek te zien zijn in het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions, dateren van vlak voor zijn dood in 1916. Hij stierf toen op 33-jarige leeftijd. In de eerste brief, gericht aan zijn schildersvriend Maurice Wagemans (1877-1927, ) vertelt Rik Wouters over Punch, een hond die hij had geadopteerd van Wagemans. Verder bevat de brief twee vluchtige potloodschetsen. Op één tekening is Punch te herkennen die achter zijn eigen staart loopt, terwijl zijn vrouw Nel, gekleed in een lange jurk, lachend toekijkt. De tweede brief vertelt over Wouters verblijf in Amsterdam na zijn internering als deserteur in een militair kamp te Zeist. Hij werd toen geteisterd door hevige hoofdpijn, wat niet veel later kanker bleek te zijn. Wouters beschrijft hoe hij alsmaar meer verzwakt door de slepende ziekte. Naast de brieven van Wouters wordt een 350 jaar oude atlas van Joannes Blaeu te koop aangeboden. De 'Atlas Maior' komt uit de persoonlijke bibliotheek van Karel van Lotharingen (1712-1780), de Oostenrijkse landvoogd van onze contreien tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw. (Belga)