De statistieken naar herkomst zijn gebaseerd op een aantal kenmerken: de eigen huidige- en eerst geregistreerde nationaliteit en de eerst geregistreerde nationaliteit van beide ouders. Op basis daarvan worden drie grote herkomstgroepen onderscheiden: Belgen met een Belgische achtergrond, Belgen met een buitenlandse achtergrond en niet-Belgen. Op 1 januari 2020 was 67,9 procent van de bevolking Belg met Belgische achtergrond. In absolute cijfers gaat het om 7.806.078 inwoners. Dat aantal is de voorbije jaren gedaald. In 2011 was nog 74,3 procent van het aantal inwoners Belg van Belgische afkomst, in 2016 70,7 procent. In Vlaanderen zijn drie op de vier inwoners Belgen met Belgische achtergrond, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat één op de vier. Zowat één op de vijf inwoners (19,7 procent) is Belg met een buitenlandse afkomst, in absolute cijfers gaat het om 2.259.912 inwoners. Hun aandeel is het laatste decennium gestegen met 4,2 procent. Het percentage is het laagst in Vlaanderen met 14,1 procent, stijgt naar 23,2 procent in Wallonië, om te eindigen bij 39,1 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In België heeft 12,4 procent van de inwoners niet de Belgische nationaliteit, wat overeenkomt met 1.426.651 inwoners. In 2011 was dat nog 10,2 procent van de inwoners. Het aandeel niet-Belgen in het Vlaams en het Waals gewest ligt rond de 10 procent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt hun aandeel op tot 35,3 procent. Van de inwoners met een buitenlandse afkomst en de niet-Belgische inwoners heeft 20,5 procent een nationaliteit uit een buurland. Bijna drie op de tien (28,2 procent) hebben een nationaliteit van een ander land van de Europese Unie. Meer dan de helft (51,3 procent) heeft een herkomstnationaliteit van buiten de EU. De meest frequente herkomstnationaliteit in België op 1 januari 2020 was Marokkaans. De Italianen, Fransen, Nederlanders en Turken vervolledigen de top vijf. Het is belangrijk op te merken dat de nationaliteit op zich niet zegt of een persoon zelf al dan niet gemigreerd is. Het geboorteland is een betere indicator om aan te duiden of iemand al dan niet een migratiebeweging heeft gemaakt. Nagenoeg alle Belgen met Belgische achtergrond werden geboren in België (98,3 procent). Tegelijk werden zeven op tien Belgen met een buitenlandse achtergrond en 15,9 procent van de niet-Belgen eveneens in België geboren. (Belga)

De statistieken naar herkomst zijn gebaseerd op een aantal kenmerken: de eigen huidige- en eerst geregistreerde nationaliteit en de eerst geregistreerde nationaliteit van beide ouders. Op basis daarvan worden drie grote herkomstgroepen onderscheiden: Belgen met een Belgische achtergrond, Belgen met een buitenlandse achtergrond en niet-Belgen. Op 1 januari 2020 was 67,9 procent van de bevolking Belg met Belgische achtergrond. In absolute cijfers gaat het om 7.806.078 inwoners. Dat aantal is de voorbije jaren gedaald. In 2011 was nog 74,3 procent van het aantal inwoners Belg van Belgische afkomst, in 2016 70,7 procent. In Vlaanderen zijn drie op de vier inwoners Belgen met Belgische achtergrond, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat één op de vier. Zowat één op de vijf inwoners (19,7 procent) is Belg met een buitenlandse afkomst, in absolute cijfers gaat het om 2.259.912 inwoners. Hun aandeel is het laatste decennium gestegen met 4,2 procent. Het percentage is het laagst in Vlaanderen met 14,1 procent, stijgt naar 23,2 procent in Wallonië, om te eindigen bij 39,1 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In België heeft 12,4 procent van de inwoners niet de Belgische nationaliteit, wat overeenkomt met 1.426.651 inwoners. In 2011 was dat nog 10,2 procent van de inwoners. Het aandeel niet-Belgen in het Vlaams en het Waals gewest ligt rond de 10 procent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt hun aandeel op tot 35,3 procent. Van de inwoners met een buitenlandse afkomst en de niet-Belgische inwoners heeft 20,5 procent een nationaliteit uit een buurland. Bijna drie op de tien (28,2 procent) hebben een nationaliteit van een ander land van de Europese Unie. Meer dan de helft (51,3 procent) heeft een herkomstnationaliteit van buiten de EU. De meest frequente herkomstnationaliteit in België op 1 januari 2020 was Marokkaans. De Italianen, Fransen, Nederlanders en Turken vervolledigen de top vijf. Het is belangrijk op te merken dat de nationaliteit op zich niet zegt of een persoon zelf al dan niet gemigreerd is. Het geboorteland is een betere indicator om aan te duiden of iemand al dan niet een migratiebeweging heeft gemaakt. Nagenoeg alle Belgen met Belgische achtergrond werden geboren in België (98,3 procent). Tegelijk werden zeven op tien Belgen met een buitenlandse achtergrond en 15,9 procent van de niet-Belgen eveneens in België geboren. (Belga)